Societatea fizicienilor din Moldova

Societatea fizicienilor din MoldovaWorld year of PHYSICS 2005

CONFERINTA FIZICIENILOR DIN MOLDOVA CFM - 2005


CHIŞINĂU, 19 – 21 OCTOMBRIE 2005

(circulara I doc, pdf)

INSTITUŢII ORGANIZATOARE

INSTITUŢII SUPORT

Conferinţa Fizicienilor din Moldova (CFM-2005) cu participare internaţională este organizată de Societatea Fizicienilor din Moldova ca membru colectiv al Societăţii Europene de Fizică, Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Universităţile din R.Moldova. Conferinţa va evidenţia şi discuta probleme actuale din fizică pe plan mondial şi intern, va încuraja contactele ştiinţifice şi cunoaşterea reciprocă a activităţii membrilor Societăţii Fizicienilor din Moldova şi fizicienilor din străinătate, va promova relaţiile între oamenii de ştiinţă, cultură, din învaţământ şi diferite domenii ale economiei naţionale.Vor fi reliefate direcţiile majore de cercetare din universitaţi şi instituţiile de cercetare. Se va acorda o atenţie deosebită aspectelor aplicative ale fizicii şi a interacţiunii cu industria, energetica, informatica, protecţia mediului ambiant, medicină şi alte domenii.

CFM-2005, organizată de Societatea Fizicienilor din Moldova cu suportul Academiei de Ştiinţe şi Societăţii Europene de Fizică are o semnificaţie deosebită, deoarece anul 2005 este declarat Anul Internaţional al Fizicii.

CFM-2005 va cuprinde domeniile:

 1. Fizica stării condensate
 2. Problemele Fizicii Teoretice
 3. Fizica şi Ingineria Materialelor
 4. Fizica şi Tehnologiile Moderne
 5. Ingineriea Fizică şi Echipamente Tehnice
 6. Tehnologii Fizice în Energetică
 7. Fizica computatională şi Informatica
 8. Fizica si Învatamântul
 9. Geofizica, Fizica Atmosferei şi Protecţia Mediului
 10. Metode şi Echipamente Fizice în Medicină şi Biologie

În cadrul conferinţei se va derula Simpozionul Studenţilor şi Elevilor, care-şi va desfăşura lucrările în data de 21 octombrie. În cadrul lui vor fi prezentate rapoarte ştiinţifice ale studenţilor şi elevilor selectate de Universităţi şi Secţii de învăţămînt.

Conferinţa va include prelegeri invitate în sesiuni plenare la invitaţia Comitetului de program (I), un numar limitat de sesiuni paralele de comunicări orale (o) şi sesiuni poster (p) extinse.

În cadrul conferinţei se vor desfaşura mese rotunde pe probleme de larg interes (politica ştiintifică, fizica în sistemul de învaţamânt, fizica şi problemele societăţii, etc). Contribuţii şi sugestii la aceste teme sunt aşteptate pe adresa secretariatului, în atenţia Comitetului de program.

Comunicarile la Conferinta vor fi prezentate in limba Romana sau Engleza (la preferinta).

Comitetul Ştiinţific Onorific

 • Gh.Duca (Moldova)
 • J.I.Alferov (Rusia)
 • E.Burzo (România)
 • I.Bostan (Moldova)
 • E.Arusanov (Moldova)
 • A.Andrieş (Moldova)
 • M.Bologa (Moldova)
 • D.Ghiţu (Moldova)
 • A.Drumea (Moldova)
 • S.Moscalenco (Moldova)
 • V.Moscalenco (Moldova)
 • A.Simaşchevici (Moldova)
 • E.Pocotilov (Moldova)
 • T.Şişianu (Moldova)
 • I.Diaconu (Moldova)

Comitetul de organizare:

Co-preşedinti:

V.Canţer, I.Tighineanu

Vice-preşedinţi:

L.Culiuc, V.Dorogan, P.Gaugaş, I.Geru

Seretari Ştiinţifici:

E.Condrea, O.Şikimaka, S. Carlig

Membri:

D.Şerban, D.Meglei, L.Konopko, G.Conunov, V.Bivol, V.Alcaz, V.Berzan, P.Gaşin, I.Balmuş, E.Rusu, V.Şontea, E.Georghiţă, V.Guţan, C.Gherman, I.Scutelnic, M.Iovu, O.Kulicov, I.Evtodiev

Comitetul de program:

Fizica stării condensate
L.Culic, V.Moscalenco, P.Hadji, A.Sidorenko, D.Digor, V.Ţurcan, D.Grabco, T.Munteanu, A.Casian
Problemele Fizicii Teoretice
S.Moscalenco, E. Pocotilov, M.Palistrant, N.Enache, I.Geru, V.Gamurari, M.Vladimir, D.Digor, I.Belousov, C.Gudima
Fizica şi Ingineria Materialelor
I.Tighineanu, A.Andrieş, E.Aruşanov, Iu.Simonov, M.Iovu, N.Popovici, N.Sîrbu, P.Bodiul
Fizica şi Tehnologiile Moderne
V.Canţer, T.Şişianu,V.Dorogan, V.Bivol, V.Cheibaş, E.Badinter, G.Korotcenkov, A.Nicolaev, V.Ursachi
Ingineriea Fizică şi Echipamente Tehnice
M.Bologa, A.Dicusar, S. Dimitrache, A. Lupaşco,S.Băncilă, D.Ţiuleanu, P.Dumitraş, E.Pasinkovschi
Tehnologii Fizice în Energetică
A.Simaşchevici ,V.Postolatii, D.Şerban, V.Musteaţă, V.Arion, V.Berzan, V.Trofim
Fizica computatională şi Informatica
D.Nedeoglo, V.Enache, N.Balmuş, V.Şontea, A.Popescu , V.Beşliu
Fizica si Învatamântul
Todos P.Gaşin, N.Filip , E.Rusu, I.Holban, A.Marinciuc, S.Cartofeanu, L.Gorceac
Geofizica, Fizica Atmosferei şi Mediului
A.Drumea, V.Alcaz, A.Aculinin, E.Zasaviţchi
Metode şi Echipamente Fizice în Medicină şi Biologie
D.Ghiţu, A.Rotaru, Iu.Nica, I.Diaconu, V.Rudenko
Simpozionul Studenţilor şi Elevilor
I.Balmuş, E.Georghiţă, Ş.Tiron, V.Cheptea, I.Evtodiev, Iu.Malcoci, S. Cârlig

Prezentarea lucrărilor

Autorii sunt rugaţi să trimita rezumatul lucrării de maximum o pagină (sau două) tipărită în două exemplare în limba română sau engleză si versiunea electronică prin poşta electronică (cfm2005@lises.asm.md) sau pe dischetă la secretariatul conferinţei (dr.E.Condrea: tel.73 90 33 sau dr.O.Shikimaka: tel.73 81 09).

Se va specifica domeniul şi opţiunea prezentării (o/p). Se va specifica autorul şi adresa completă (fax., e-mail, etc.) pentru corespondenţă şi informaţii.

În vederea procesării şi editării volumului de rezumate, autorii sunt rugaţi să prezinte textul lucrării în limba română sau engleza în următoarea redacţie: A4, "Times New Roman" type font, 11pt, un interval, marginile 1.5 cm, titlul (14 pt), centrat, bold, autorii (11pt), instituţia şi adresa (11 pt, italic). A folosi 1.5 interval intre titlu şi autori şi între autori şi afiliere.

Termenul limită de prezentare a lucrărilor - 30 IULIE, 2005

Autorii, care doresc publicarea lucrărilor în revista Moldavian Journal of the Physical Sciences si Fizica si tehnologiile moderne, vor prezenta secretariatului la începutul conferinţei textele respective, redactate în conformitate cu regulile indicate de reviste.

Detalii organizatorice

Lucrările conferinţei se vor desfăşura în incinta Institutului de Fizică Aplicată (str. Academiei 5, Chişinău, MD 2028, R.Moldova).

Taxa de participare este de 50 lei. Ea include volumul de rezumate, mapă, program, etc.

Participanţii la conferinţă sunt rugaţi să expedieze talonul de participare (doc, gif) decupat (copiat) din prezenta circulară prin poşta ordinară sau electronică pentru evidenţa preliminară a participanţilor şi eventuale comunicări.

Termene:

 • 30 iulie - prezentarea rezumatelor lucrărilor
 • 15 septembrie -confirmarea acceptării
 • 25 septembrie - termen limită pentru rezervarea cazării

Contacte


Update 15 iun 2005 Copyright Societatea fizicienilor din Moldova, LISES