Societatea fizicienilor din Moldova

Societatea fizicienilor din Moldova
SESIUNI PLENARE SI ORALE

SESIUNI PLENARE SI ORALE

 

MIERCURI, 19 OCTOMBRIE

 

Sala  mare CC

 

 

9.00-9.20

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      9.20

 

 

 

9.50

 

 

 

    10.20

 

 

10.50-11.10

 

 

 

 

 

 

11.10

 

 

 

 

 

  

   11.40

 

 

   12.10

 

 

   12.40

 

 

 

13.10-14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00-16.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.35-17.00

 

 

17.00-18.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    18.25

 

 

 

Deschiderea Conferinţei

 

Academician V. Canţer, Preşedintele Societăţii Fizicienilor din Moldova,

Academician Gh. Duca, Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei,

Academician I. Bostan, Preşedintele Asociaţiei Inginerilor din Moldova,

Dr. V. Moldovan, Vice-Ministru al Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului,

Prof.univ. L. Culiuc, Directorul Institutului de Fizică Aplicată al AŞM

 

Sesiune plenară

 

Moderatori: A.Simaşchevici, academician

                    A.Casian, profesor

 

Anul 2005 – Anul Internaţional al Fizicii, de ce? Priorităţile Fizicii Moderne, care?

V.Canţer, academician, LISES, AŞM

          

Reforma învăţămîntului superior din Republica Moldova în perspectiva Procesului de la Bolognia

P.Gaugaş, profesor USM

 

Physics of Ordered and Disordered Porous Semiconductor Structures

I.M. Tiginyanu, professor, Institute of Applied Physics of the Academy of Sciences of Moldova, Technical University of Moldova

 

Pauză de cafea

 

Sesiune plenară

 

Moderatori: T.Şişianu, membru-cor.

                     I.Jeru, membru-cor.  

 

Exciton-plasmon collective elementary excitations of Bose-Einstein condensed two-dimensional magnetoexcitons

S.A.Moskalenko1, M.A.Liberman2, V.V.Botan2, E.V.Dumanov1, Ig.V.Podlesny1, A.Stefan1,

1Institute of Applied Physics of the Academy of Sciences of Moldova

2Departmant of Physics, Uppsala University, Sweden

 

Transition Metal Dichalcogenides as Low-dimentional Semiconductors. New Optical Properties 

C. Gherman, L. Kulyuk, Institute of Applied Physics, ASM

 

Aspecte fizice ale fenomenelor electrohidrodinamice

Mircea Bologa, Tudor Grosu, Institute of Applied Physics, ASM

 

Cast of microwires with special physical  properties: development and applications,

E.Badinter, ELIRI.

 

Pauză de prînz

 

 

 

                                 Sala  mare CC

 

Secţia 1.

Fizica Stării Condensate

 

Prezentări orale

 

Moderatori: L.Culiuc

                    V.Bivol

 

Thermally activated flux flow in superconducting MgB2 films

Th. Kochb,c, Th. Schimmelb,c, V. Zdravkova,  M. Gaideua, A. Sidorenkoa,c

aInstitute of Applied Physics (LISES), bInstitute of Nanotechnology, Karlsruhe, Germany,cInstitute of Applied Physics, Universität Karlsruhe

 

Peculiarities of Size Effect Manifestation at Electron Topological Trantisitions Induced by Doping, Elastic Deformation, Size Quantizations in Bi Micro and Nanowires

A.A.Nikolaeva1,2, 1Institute of Applied Physics, Academy of Sciences,

2International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures, Wroclaw, Poland

 

Proprietăţile electrice ale straturilor subţiri CuInSe2, obţinute prin metoda discretă

P. Chetruş, P.Gaşin, V.Nicorici, V.Suman, O.Golban

Universitatea de Stat din Moldova

 

Influence of Dimensions on The Anisotropy of Transport Effects

in Thin Bismuth Wires

D.Gitsu, Institute of Applied Physics, ASM

 

Some features of tensoresistive properties of Tl-doped PbTe monocrystal microwires

Zasavitsky E.A., International Laboratory of Solid State Electronics (LISES),  Moldavian Academy of Sciences

 

Pauză de cafea

 

 

Substrate supraconductibile in bicristale de Bi cu interfaţă cristalină

de tip torsiona

F.M.Muntyanu1, A.Gilewski2, I.Warchulska2, A.Zaleski3, K.Nenkov2, 4

 1) Institutul de Fizică Aplicată, Academia de Ştiinţe a Moldovei, 2) Laboratorul

Internaţional de Cămpuri Magnetice Puternice şi Temperaturi Joase, Wroclaw, Polonia

 3) Institutul de Temperature Joase şi Cercetări Structurale, Academia de Ştiinţe a Poloniei, Wroclaw,Polonia

 4) Institutul Leibniz al Corpului Solid şi Cercetare a Materialelor, Dresden

 

Features of Transition Semimetal-Semiconductor in Bi Nanowires

D.Gitsu1, T.Huber2, L.Konopko1,2, A.Nikolaeva1,2, Gh. Para,   1Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova, 2Department of Chemistry, Howard University, Washington, 3International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures,

Wroclaw, Poland

 

The photoelectrical properties and the kinetics of nonequilibrium charge carriers in CdS/CdTe heterojunctions  

S. Vatavu, P. Gaşin, Iu. Caraman*, Faculty of Physics, Moldova State University, *Solid State Physics Department, Faculty of Physics, Al.I.Cuza University, Iaşi, Romania

 

Relaxaţia  spinului  electronilor  în  antimonidul  de  galiu  dopat  cu  gadoliniu  şi  nichel

E. Gheorghiţă, L. Guţuleac, I. Postolachi, P. Untila,

Universitatea de Stat din Tiraspol

 

 

 

Masă rotundă

Calitatea procesului educaţional preuniversitar de fizică prin prizma reformei învăţămîntului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bir.230, IFA

 

 

 

 

15.00-16.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.45-17.00

 

                                                             

Secţia 5.

Ingineria Fizică şi Echipamente Tehnice

 

Prezentări orale

 

Moderatori:  M. Bologa

                     E. Pasincovschii

 

Repartiţia densităţii sarcinilor electrice într-un flux electrohidrodinamic unidimensional

Tudor Grosu,  Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Kinetics of Metallization and Throwing Power in the Process of Electroless Fabrication of Nanocomposites on the Basis of AIIIBV A.I. Dikusar1, P.G. Globa,1 O.O. Redcozubova,1 S.P. Sidelnikova,1L. Sirbu,2  I.M. Tiginyanu1, 2, 1Institute of Applied Physics of the Academy of Sciences of Moldova, 2Technical University of Moldova

 

The theory of magnetisation and nucleation                         

S.A. Baranov1, A.I. Dikusar1, Iu. D. Gamburg2, 1Institute of Applied Physics, ASM, 2Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry of RAS, Russia

 

Bazele fizice ale electroplasmolizei

Nicolae Botoşan, Mircea Bologa, Semion Berzoi,

Institutul de Fizică Aplicată AŞM

 

Use of resonant conditions in electrochemical processes

Gologan V.F., Bobanova Z.I., Ivashku S.H , Institute of Applied Physics ASM,

 

Electrodeposition of amorphous Co-W alloys: influence of mass transfer conditions

 Zh.I.Bobanova, V.I.Petrenko, S.P.Yushchenko, A.I.Dikusar,

Institute of Applied Physics ASM

 

Charged liquid drops evaporation as a main factor of the gas cleaning eficiency improvement

A. Bologa, Power Engineering Institute, Academy of Sciencies of Moldova

 

 

Pauză de cafea

 

 

 

 

 

 

17.00-18.30

 

 

 

 

 

Secţia 9.

Geofizica, Fizica Atmosferei şi Protecţia Mediului

 

Prezentări orale

 

Moderatori: V.Alcaz

                    A.Aculin

 

 

Ground-based  solar  radiation  monitoring  station at  Kishinev  site:  structure  and  operation,

A. Aculinin , V. Smicov

Atmospheric Research Group (ARG), Institute of Applied Physics, ASM

 

Масштабы изменчивости и предсказуемость атмосферных процессов.

М. Дарадур, О. Федоренко

 

Possibility of suppression of a hail by stimulation of a convection

G. Г.С. Burundukov G. S., Potapov E. I., Weather Modification State Company, Republic of Moldova,

International Laboratory of Solid State Electronics (LISES),  Moldavian Academy of Sciences

 

3-D Numerical Modeling of Groundwater Flow and Hydrogeological Characterization of Prut River Tributaries

Constantin Moraru, Sergiu Budesteanu, Institute of Geophysics and Geology, Moldavian Academy of Science

 

Assessment of regional earthquake hazard and risk

V. Alkaz, Institute of Geophysics & Geology, Academy of Science of Moldova

 

The evaluation of PCBs concentration in the different environmental media of Chishinau city region

Bogdevich O. P., Institute of Geophysics and Geology, Academy of Science of Moldova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOI, 20 OCTOMBRIE

Sala mare CC

 

 

 

 

     9.00

 

 

     9.30

 

 

 

 

  10.00

 

 

 

  10.30

 

 

11.00-11.30

 

 

 

    11.30

 

 

 

   12.00

 

 

 

 

   12.30

 

 

   13.00

 

 

 

 

 

13.30-14.30

Sesiune plenară

 

Moderatori: D.Ghiţu, V.Canţer

 

Conversia fotovoltaică a energiei solare: trecutul, prezentul, viitorul

A. Simaşchevici, D. Şerban, Institutul de Fizică Aplicată,AŞM.

 

Strongly correlated electron system interacting with acoustical phonons

V.A. Moskalenko1, P.Entel2, D.F. Digor1, L.A. Dohotaru3, M.I.Vladimir3

1Institute of Applied Physics, Moldova Academy of Sciences. 2University of Duisburg-Essen, 47048 Duisburg, Germany; 3Tehnical University,Moldova.

 

The mechanism of Radiation Degradation of Space Solar Cells,

S. Shishiyanu and T. Shishiyanu, Department of Microelectronics Technical University of Moldova

 

Coeficientul termoelectric în semiconductori organici cvasiunidimensionali cu conductibilitate electrică mixtă

V. Duşciac, R. Duşciac, A. Casian, Universitatea Tehnică a Moldovei.

 

Pauză de cafea

 

Moderatori: S.Moscalenco, M.Bologa

 

Impactul Undelor Electromagnetice Milimetrice Atermice Asupra

Organismelor Vii şi Perspectivele Aplicative Adiacente

O.Beţkii, D.Ghiţu, A.Rotaru, D.Rusu, V.Parhomenco, Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova

 

Time inversion symmetry violation in Zeeman systems and boson-antiboson correlations

I. I. Geru, Center for Metrology and Automation of Scientific Research of the Academy of Sciences of Moldova

 

Rare-Earth Doped chalcogenide glasses

M.S.Iovu, Center of Optoelectronics of the Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova

 

Sensor technologies of metal oxide gas sensors.

What is our choice determined by?

G.Korotcenkov1, J.Schwank2, A.Cornet3 

1Lab. of  Micro- and Optoelectronics, TUM,2Dept.  of Chemical Engineering, University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA

3Dept. of Electronics, University of Barcelona, Barcelona, Spain

 

Pauză de prînz

 

 

 

14.30-16.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.15-16.30

 

 

 

 

16.30-17.30

 

 

Secţia 2.

Problemele Fizicii Teoretice

 

Prezentări orale

 

Moderatori: S.Moscalenco

                    M.Vladimir

 

Complex P Representation for Master Equation of Driven  Quasi-spin Oscillators and Its Connection  with Other Quantum Statistical Methods

Nicolae A. Enaki,Center of Optoelectronics, Institute of Applied Physics of Academy of Sciences of Moldova,

 

Supraconductibilitatea în sisteme neadiabatice bi-bandă cu corelaţii puternice a electronilor

M.E. Palistrant, V. Ursu, Institutul de Fizică Aplicată AŞM, Chişinău, Moldova

 

Dinamica hamiltonică optică a excitonilor şi biexcitonilor coerenţi cu considerarea efectului de conversie a doi excitoni în biexciton

C. Şura, A. Rotaru, Universitatea de Stat din Moldova

 

Investigation of autler–townes splitting of excitons and biexcitons in semiconductors                                                            

P. I. Khadzhi, L. Yu. Nadkin, D. V. Tkachenko, Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova, Dniester State University, Tiraspol

 

Coherent Control of a non-Equilibrium Bose Condensate of Orthoexcitons in Cuprous Oxide,

I. V. Beloussov,* L. V. Arapan,* J. B. Ketterson,**  and Y. Sun** * Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of the Republic of Moldova, 5 Academy str., Kishinev MD-2028, Republic of Moldova, ** Department of Physics and Astronomy, Northwestern University, Evanston, Illinois 60208, USA

 

Pauză de cafea

 

Secţia 4.

Fizica şi Tehnologii Moderne

 

Prezentări orale

 

Moderatori: G.Korotcenkov

                    M.Iovu

 

Research of electric field influence on formation processes of holographic gratings received on vitreous semiconductors 

Andrian Nastas, Andrei Andries, Valeriu Bivol, Alexandr Prisacari, Ghenadii Triduh, Center of Optoelectronics of Academy of Sciences of Moldova

Diffraction gratings formed by e-beam recording in the poly-n-epoxypropylcarbazole layers

Sergeev S.A.a, Andriesh A.M.a, Bivol V.V.a, Robu S.V.b,  aCenter of Optoelectronics, Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of  Moldova., bState University of Moldova,

 

Water photocatalysis and hydrogen obtaining 

V.Kantser, S.Muntean, G.Volodina, S.Rudakov, 

LISES, ASM

 

Undercooling of Si and GaAs Melted by Nanopulsed Laser Irradiation

Ivlev G.D., Gatskevich E.I., Institute of Electronics of NASB, Minsk, Belarus

 

 

 

 

 

bir. 230 IFA

 

 

 

 

14.30-16.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.15-16.30

 

 

 

 

16.30-17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.00-17.30

 

 

 

 

 

 

 

 

Secţia 3.

Fizică şi Ingineria Materialelor

 

Prezentări orale

Moderatori: D.Grabco

                 V.Ursachi

 

Crystallographic characterization of zno/in2o3 multilayer structure,

G. F. Volodina1, V.F. Zhitar2, S.P. Muntean1, D.Z. Grabco1, T.D. Shemyakova2

1LISES, Academy of Sciences of  Moldova, 2Institute of Applied Physics, ASM

 

Optical absorption in As2S3:Pr - polymer nanocomposites

M.S. Iovu, A.M. Andries, S.A. Buzurniuc, V.I. Verlan, E.P. Colomeyco, St.V. Robu

Center of Optoelectronics, IAP, ASM

 

Microplastic strain peculiarities of preliminary deformed MgO crystals.

R.Zhitaru, V.Rahvalov, LISES, Institute of Applied Physics, ASM

 

A Rectangular Grids in Crystal Structures of 3d metal Complexes with Bridging Phthalate and Amines Ligands.

Irina Filippova1, Olesea Gherco1, Svetlana Baca2, Yurii Simonov1, Nicolae Gerbeleu2

1Institute of Applied Physics, ASM, 2 Institute of Chemistry, ASM

 

Chalcogenide glass fibers: optical properties and applications

I. Culeac, Center of Optoelectronics of the Institute of Applied Physiscs,

Academy of Sciences of Moldova

 

Utilizarea deseurilor in producerea dispozitivelor semiconductoare de putere

Baranov Simion, 1Redwing Joan, Cinic Boris, Scientific and Engineering Center “INFORMINSTRUMENT” SA, Republic of Moldova; 1 Material Science and Engineering Department, Pen State University, USA.

 

Chalcogenide Glasses (ChG) as multifunctional photonic materials

A. Andrieş, Center of Optoelectronics of the Institute of Applied Physiscs,

Academy of Sciences of the Republic of Moldova

 

Pauză la cafea

 

 

 

Prezentări orale

Secţia 10.

Metode şi Echipamente Fizice în Medicină şi Biologie

 

Moderatori: D.Giţu

                 I.Diaconu

 

Hipertermia prin metoda microundelor în tratamentul cancerului mamar

Boşneaga Iurie,  Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

 

Detectori  de radiaţie uv pentru ingineria biomedicală

V. Jitari*, E. Aramă**, *Institutul de Fizică Aplicată al AŞ RM, Chişinău, Republica Moldova, **Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Chişinău, Republica Moldova

 

 

Secţia 8

Fizica si Învatamântul

 

Un prieten apropiat de origine română a lui A. Einstein

I. I. Geru, Centrul de Metrologie şi Automatizare a Cercetărilor Ştiinţifice al A.Ş.M.

 

Asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar de fizică

Iulia Malcoci, Adriana Cibotari, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei Chişinău,

Liceul „Al.I.Cuza” din Chişinău.

 

Interpretarea culombiană  a  electrodinamicii

Grosu Tudor,  Universitatea Agrară de Stat din Moldova

 

Software educational "eFizica9O"

Prof. Rodica Luca, Iaşi, România

 

 

 

 

Secţia 7

Fizica  computatională şi Informatica

 

1. Metode  numerice de calcul al parametrilor electrofizici ai modulului dielectric lichid suport rigid metalizat

Constantinov Boris, Universitatea Tehnică din Moldova

 

2. Elemente de programare a experimentelor şi de modelare matematică a proceselor din industria textilă cu ultrasunete.

Ghimza Alexandru, Institutul de Fizică Aplicată,AŞM

 

 


Update 10 oct 2005 Copyright Societatea fizicienilor din Moldova, LISES