Societatea fizicienilor din Moldova

Societatea fizicienilor din Moldova

home
conferinte


moldavian society of physicits

CONFERINTA FIZICIENILOR DIN MOLDOVA CFM - 2007

CHIŞINĂU, 11 – 13 OCTOMBRIE 2007


Detalii
Timetable CFM2007
Abstracts CFM2007
Programul simpozionului "Rezonanţa magnetică în medii condensate"
Rezumatele simpozionului "Rezonanţa magnetică în medii condensate"


To foreign participants attention!!!! For hotel reservation please contact organization committee up to 5 october. (condrea@lises.asm.md , olshi@phys.asm.md )

INSTITUŢII ORGANIZATOARE

INSTITUŢII SUPORT

Conferinţa Fizicienilor din Moldova (CFM-2007) cu participare internaţională continuă seria de Conferinţe iniţiate în anul 2005 şi este organizată de Societatea Fizicienilor din Moldova ca membru colectiv al Societăţii Europene de Fizică, Institutele cu profilul de Fizică ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Universităţile din R.Moldova. Conferinţa va evidenţia şi discuta probleme actuale din fizică pe plan mondial şi intern, va încuraja contactele ştiinţifice şi cunoaşterea reciprocă a activităţii membrilor Societăţii Fizicienilor din Moldova şi fizicienilor din străinătate, va promova relaţiile între oamenii de ştiinţă, cultură, din învăţământ şi diferite domenii ale economiei naţionale. Vor fi reliefate direcţiile majore de cercetare din universităţi şi instituţiile de cercetare. Se va acorda o atenţie deosebită aspectelor aplicative ale fizicii şi a interacţiunii cu industria, energetica, informatica, protecţia mediului ambiant, medicină şi alte domenii.

CFM-2007 este consacrată aniversării de 60 ani de la descoperirea tranzistorului.CFM-2007 va cuprinde domeniile:


  • Fizica stării condensate
  • Problemele Fizicii Teoretice
  • Fizica şi Ingineria Materialelor
  • Fizica şi Tehnologiile Moderne
  • Ingineriea Fizică şi Echipamente Tehnice
  • Tehnologii Fizice în Energetică
  • Fizica computatională şi Informatica
  • Fizica si Învatamântul
  • Geofizica, Fizica Atmosferei şi Protecţia Mediului
  • Metode şi Echipamente Fizice în Medicină şi Biologie

În cadrul Conferinţei se va desfăşura Simpozionul “Fizica teoretică a stării condensate”, dedicat aniversării 90 ani de la naşterea ilustrului fizician moldovean, professor universitar, memvru correspondent AŞM Iurii Perlin.

Cu prilejul aniversării 70 ani de la naştere a cunoscutului fizician din R.Moldova ,Ion Geru, professor universitar, membru correspondent AŞM se va organiza ca satelit al Conferinţei Simpozionul "Rezonanţa magnetică în medii condensate".

În cadrul conferinţei se va derula Simpozionul Studenţilor şi Elevilor, care-şi va desfăşura lucrările în data de 13 octombrie în incinta Universităţii Tehnice a Moldovei. În cadrul lui vor fi prezentate rapoarte ştiinţifice ale studenţilor şi elevilor selectate de Universităţi şi Secţii de învăţămînt. Conferinţa va include prelegeri invitate în sesiuni plenare la invitaţia Comitetului de program (I), un număr limitat de sesiuni paralele de comunicări orale (o) şi sesiuni poster (p) extinse.

În cadrul conferinţei se vor desfaşura mese rotunde pe probleme de larg interes (politica ştiintifică, fizica în sistemul de învaţamânt, fizica şi problemele societăţii, fizica şi economia cunoaşterii etc). Contribuţii şi sugestii la aceste teme sunt aşteptate pe adresa secretariatului, în atenţia Comitetului de program.

Comitetul Ştiinţific Onorific

Gh.Duca (Moldova), F. Wagner (Germania), L.V. Keldysh (Rusia), I.Bostan (Moldova), G.Rusnac (Moldova), A.Calboreanu (România) , A.Andrieş (Moldova), E. Aruşanov (Moldova), V.Litovchenko(Ukraina) , E.Burzo (România), P.Melvill (Anglia),, Gh.Popa (România), D.Ghiţu (Moldova), A.Drumea (Moldova), V.Mamaliga (Moldova), S.Moscalenco (Moldova), V.Moscalenco (Moldova, N.Filip (Moldova), V.Ciupină (România), M.Bologa (Moldova), V. Batrânac-Moldovan (Moldova), A.Simaşchevici (Moldova), E.Pocotilov (Moldova), V.Postolati (Moldova) , T.Şişianu (Moldova), I.Diaconu (Moldova), S. Dimitrache(Moldova), V.Musteaţă(Moldova), A.Dicusar(Moldova), E.Livovschi (Moldova)

Comitetul de organizare:

Co-preşedinti: V.Canţer, I.Tighineanu
Vice-preşedinţi: L.Culiuc, D.Ghiţu,V.Dorogan, P.Gaugaş, I.Geru, E.Plohotniuc
Secretari Ştiinţifici: E.Condrea, O.Şikimaka
Membri: E.Pasinkovschi, S.Railean, L.Konopko, G.Conunov, V.Alcaz, V.Berzan, P.Gaşin, I.Balmuş, B.Corolevschi, E.Rusu, V.Şontea, E.Georghiţă, V.Guţan,V.Ciornea, O.Şikimaka, M.Iovu, I.Evtodiev, I.Postolachi

Comitetul de program:


Fizica stării condensate
L.Culiuc, V.Moscalenco, P.Hadji, A.Sidorenko, D.Digor, V.Ţurcan, D.Grabco, T.Munteanu, A.Casian, D.Nedeoglo
Problemele Fizicii Teoretice
S.Moscalenco, E. Pocotilov, M.Palistrant, N.Enache, I.Geru, V.Gamurari, M.Vladimir, D.Digor, I.Belousov, C.Gudima
Fizica şi Ingineria Materialelor
I.Tighineanu, A.Andrieş, E.Aruşanov, Iu.Simonov, M.Iovu, N.Popovici, N.Sîrbu, P.Bodiul, E.Rusu, M.Caraman, A.Nicorici, D.Meglei
Fizica şi Tehnologiile Moderne
V.Canţer, T.Şişianu,V.Dorogan, V.Stan, V.Cheibaş, E.Badinter, S.Andronic, G.Korotcenkov, A.Nicolaev, V.Ursachi
Ingineriea Fizică şi Echipamente Tehnice
M.Bologa, A.Dicusar, S. Dimitrache, A. Lupaşco, S.Băncilă, D.Ţiuleanu, P.Dumitraş, E.Pasinkovschi, E.Plohotniuc
Tehnologii Fizice în Energetică
A.Simaşchevici ,V.Postolati, D.Şerban, V.Musteaţă, I. Stratan, V.Arion, V.Berzan, V.Trofim,
Fizica computatională şi Informatica
N.Balmuş, V.Şontea, A.Popescu , V.Beşliu V. Driuma, D.Nedeoglo, V.Enache
Fizica si Învatamântul
P.Todos, P.Gaşin, N.Filip , V.Guţan, V.Bocancea, I.Holban, A.Marinciuc,M.Marinciuc E.Georghiţă , L.Gorceac, S.Rusu, Iu.Malcoci
Geofizica, Fizica Atmosferei şi Mediului
A.Drumea, V.Alcaz, A.Aculinin, E.Zasaviţchi
Metode şi Echipamente Fizice în Medicină şi Biologie
D.Ghiţu, A.Rotaru, Iu.Nica, I.Diaconu, V.Rudenko
Simpozionul Studenţilor şi Elevilor
V. Batrânac-Moldovan,V.Nicorici, I.Balmuş, I.Postolachi, Ş.Tiron, V.Cheptea,I.Evtodiev, V.Păgânu

Termene:

30 iulie - prezentarea rezumatelor lucrărilor,
15 septembrie -confirmarea acceptării,
25 septembrie - termen limită pentru rezervarea cazării

Contacte

Tel. (37322) 739060, 731055, 739033; Fax 737197, 738166
e-mail: kantser@lises.asm.md, kulyuk@phys.asm.md condrea@lises.asm.md , olshi@phys.asm.md

(prezentarea lucrarilor...>)
Update 2007 Copyright Societatea fizicienilor din Moldova, LISES