Societatea fizicienilor din Moldova

Societatea fizicienilor din Moldova

home
conferinte


moldavian society of physicits

CONFERINTA FIZICIENILOR DIN MOLDOVA CFM - 2009

CHIŞINĂU, 26 – 27 NOIEMBRIE 2009


(programul conferintei)

(rezumatele conferintei)


INSTITUŢII ORGANIZATOARE

INSTITUŢII SUPORT

Conferinţa Fizicienilor din Moldova (CFM-2009) cu participare internaţională continuă seria Conferinţelor din 2005, 2007 şi este organizată de Societatea Fizicienilor din Moldova ca membru colectiv al Societăţii Europene de Fizică, Institutele cu profilul de Fizică ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Universităţile din R. Moldova. Conferinţa va evidenţia şi va discuta probleme actuale din fizică pe plan mondial şi intern, va încuraja contactele ştiinţifice şi cunoaşterea reciprocă a activităţii membrilor Societăţii Fizicienilor din Moldova şi fizicienilor din străinătate, va promova relaţiile între oamenii de ştiinţă, de cultură, din învăţământ şi din diferite domenii ale economiei naţionale. Vor fi reliefate direcţiile majore de cercetare din universităţi şi instituţiile de cercetare. Se va acorda o atenţie deosebită aspectelor aplicative ale fizicii şi a interacţiunii cu industria, energetica, informatica, protecţia mediului ambiant, medicină şi alte domenii.

CFM-2009 este consacrată anului internaţional al Astronomiei şi aniversării de 50 ani de la descoperirea circuitului integrat.


  • Fizica stării condensate
  • Problemele Fizicii Teoretice
  • Fizica şi Ingineria Materialelor
  • Fizica şi Tehnologiile Moderne
  • Ingineriea Fizică şi Echipamente Tehnice
  • Tehnologii Fizice în Energetică
  • Fizica computatională şi Informatica
  • Fizica si Învatamântul
  • Geofizica, Fizica Atmosferei şi Protecţia Mediului
  • Metode şi Echipamente Fizice în Medicină şi Biologie

În cadrul Conferinţei se va desfăşura Simpozionul memorial “Fizica Cinetică”, dedicat ilustrului fizician moldovean, profesor universitar, membru titular AŞM Victor Kovarskii (1929-2009) .

Cu prilejul aniversării 80 ani de la naştere a cunoscutului fizician din R.Moldova , Alexei Simaşchevici, profesor universitar, membru titular AŞM se va organiza ca satelit al Conferinţei Simpozionul “Fizica semiconductorilor”. În cadrul conferinţei se va derula Simpozionul Studenţilor şi Elevilor, care-şi va desfăşura lucrările în data de 28 noiembrie în incinta Universităţii Tehnice a Moldovei. În cadrul lui vor fi prezentate rapoarte ştiinţifice ale studenţilor şi elevilor selectate de Universităţi şi Secţii de învăţământ.

Conferinţa va include prelegeri invitate în sesiuni plenare la invitaţia Comitetului de program (I), un număr limitat de sesiuni paralele de comunicări orale (o) şi sesiuni poster (p) extinse.

În cadrul conferinţei se vor desfăşura mese rotunde pe probleme de larg interes (politica ştiinţifică, fizica în sistemul de învăţământ, fizica şi problemele societăţii, fizica şi economia cunoaşterii etc.). Contribuţii şi sugestii la aceste teme sunt aşteptate pe adresa secretariatului, în atenţia Comitetului de program.

Comitetul Ştiinţific Onorific

Gh.Duca (Moldova), M. Kolwas (Polonia), L.V. Keldysh (Rusia), I.Bostan (Moldova), Gh. Ciocan (Moldova), N. Zamfir (România), A.Andrieş (Moldova), E. Aruşanov (Moldova), V.Litovchenko(Ukraina), E.Burzo (România), F. Kusmartsev (Anglia), Gh.Popa (România), E. Aruşanov (Moldova),, A.Drumea (Moldova), S.Moscalenco (Moldova), V.Moscalenco (Moldova), V.Ciupină (România), M.Bologa (Moldova), A.Simaşchevici (Moldova), E.Pocotilov (Moldova), V.Postolati (Moldova), T.Şişianu (Moldova), I.Diaconu (Moldova), S. Dimitrache(Moldova), V.Musteaţă(Moldova), A.Dicusar(Moldova), E.Livovschi (Moldova)

Comitetul de organizare:

Co-preşedinti: V.Canţer, I.Tighineanu
Vice-preşedinţi: L.Culiuc, A.Sidorenko,V.Dorogan, P.Gaşin, I.Geru, E.Plohotniuc, V.Perju
Secretari Ştiinţifici: E.Condrea, O.Şikimaka, I. Holban
Membri: E.Pasinkovschi, S.Railean, L.Konopko, G.Conunov, V.Alcaz, V.Berzan, I.Balmuş , B.Corolevschi, E.Rusu, V.Şontea, E.Georghiţă, V.Guţan, V.Ciornea, O.Şikimaka, M.Iovu, I.Evtodiev, I.Postolachi

Comitetul de program:


Fizica stării condensate
L.Culiuc, V.Moscalenco, P.Hadji, A.Sidorenko, D.Digor, V.Ţurcan, D.Grabco, T.Munteanu, A.Casian, D.Nedeoglo
Problemele Fizicii Teoretice
S.Moscalenco, E. Pocotilov, M.Palistrant, N.Enache, I.Geru, V.Gamurari, M.Vladimir, D.Digor, I.Belousov, C.Gudima
Fizica şi Ingineria Materialelor
I.Tighineanu, A.Andrieş, E.Aruşanov, Iu.Simonov, M.Iovu, N.Popovici, N.Sîrbu, P.Bodiul, E.Rusu, M.Caraman, A.Nicorici, D.Meglei
Fizica şi Tehnologiile Moderne
V.Canţer, T.Şişianu,V.Dorogan, V.Stan, V.Cheibaş, E.Badinter, S.Andronic, G.Korotcenkov, A.Nicolaev, V.Ursachi, I.Evtodiev
Ingineriea Fizică şi Echipamente Tehnice
M.Bologa, A.Dicusar, S. Dimitrache, A. Lupaşco, S.Băncilă, D.Ţiuleanu, P.Dumitraş, E.Pasinkovschi, E.Plohotniuc
Tehnologii Fizice în Energetică
A.Simaşchevici ,V.Postolati, D.Şerban, V.Musteaţă, I. Stratan, V.Arion, V.Berzan, V.Trofim
Fizica computatională şi Informatica
N.Balmuş, V.Şontea, A.Popescu , V.Beşliu V. Driuma, D.Nedeoglo, V.Enache
Fizica si Învatamântul
P.Todos, P.Gaşin, V.Guţan, V.Bocancea, I.Holban, Iu..Malcoci, S.Cârlig, A.Marinciuc, M.Marinciuc E.Georghiţă , L.Gorceac, S.Rusu
Geofizica, Fizica Atmosferei şi Mediului
A.Drumea, V.Alcaz, A.Aculinin, E.Zasaviţchi
Metode şi Echipamente Fizice în Medicină şi Biologie
A.Rotaru, Iu.Nica, I.Diaconu, V.Rudenko
Simpozionul Studenţilor şi Elevilor
V.Nicorici, I.Balmuş, I.Postolachi, Ş.Tiron, V.Cheptea,I.Evtodiev, V.Păgânu

(programul conferintei...>)
(rezumatele conferintei...>)
Update 2009 Copyright Societatea fizicienilor din Moldova