Societatea fizicienilor din Moldova

Societatea fizicienilor din Moldova

home
conferinte


moldavian society of physicits

CONFERINTA FIZICIENILOR DIN MOLDOVA CFM - 2012

Balti, 22-23 octombrie 2012
programul conferintei

INSTITUŢII ORGANIZATOARE

INSTITUŢII SUPORT

Conferinţa Fizicienilor din Moldova CFM-2012 cu participare internaţională reprezintă continuarea seriei de Conferinţe din 2005 – 2009.

În 2012, Conferinţa îşi va desfăşura lucrările în incinta Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi şi este încadrată în programul manifestărilor prilejuite de aniversarea a 65-a de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Reale a Universității.

Conferinţa este organizată de Societatea Fizicienilor din Moldova, care este membru colectiv al Societăţii Europene de Fizică, Institutele cu profilul Fizica ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Universităţile de Stat din Republica Moldova.

Conferinţa va oferi un prilej pentru prezentarea rezultatelor cercetărilor recente în fizică şi în domeniile adiacente, va pune în discuţie probleme actuale de fizică, va încuraja stabilirea contactelor ştiinţifice dintre membrii Societăţii Fizicienilor din Moldova şi fizicienii din străinătate, va promova relaţiile dintre oamenii de ştiinţă, cultură şi învăţământ şi cei care activează în diferite domenii ale economiei naţionale.

În cadrul Conferinţei vor fi reliefate direcţiile majore de cercetare din universităţi şi instituţiile de cercetare. Se va acorda o atenţie deosebită aspectelor aplicative ale fizicii şi a relaţiilor cu industria, energetica, informatica, protecţia mediului ambiant, medicină şi alte domenii.

În perioada desfăşurării Conferinţei, va fi organizată Adunarea membrilor SFM. CFM-2012 este consacrată aniversării de 170 ani de la formularea legii conservării energiei și jubileului de 100 ani de la descoperirea fenomenului de difracție de raze X. CFM-2012 va cuprinde următoarele domenii:


1. Fizica sistemelor nanometrice și nanotehnologiile
2. Fizica stării condensate şi Ingineria Materialelor
3. Fizica teoretică și computaţională
4. Tehnologiile Fizice și Ingineria dispozitivelor
5. Fizica mediului ambiant, biofizica și fizica medicală


În cadrul Conferinţei se va desfăşura Simpozionul memorial “ Fizica si Învăţământul”, dedicat cunoscutului fizician și autor de manuale de fizică – conferențiar universitar, doctor Mihai MARINCIUC (1938 –2011).

Cu prilejul aniversării 75 ani de la naştere a cunoscutului fizician din R.Moldova, Ion GERU, profesor universitar, membru corespondent AŞM, se va organiza ca satelit al Conferinţei Simpozionul “Radiospectroscopia mediilor condensate”.

Conferinţa va include prelegeri invitate în sesiuni plenare, la invitaţia Comitetului de program (I), un număr limitat de sesiuni paralele de comunicări orale (O) şi sesiuni poster (P) extinse.

În cadrul Conferinţei se vor desfăşura mese rotunde pe probleme de larg interes (politica ştiinţifică, fizica în sistemul de învăţământ, fizica şi problemele societăţii, fizica şi economia bazată pe cunoaştere, etc.). Contribuţii şi sugestii la aceste teme sunt aşteptate pe adresa secretariatului şi Comitetului de program.


detalii...>

Update 2012 Copyright Societatea fizicienilor din Moldova