Societatea fizicienilor din Moldova

Societatea fizicienilor din Moldova

home
conferinte


moldovian society of physicits

CONFERINTA FIZICIENILOR DIN MOLDOVA CFM - 2014

22 - 23 OCTOMBRIE 2014

Rezumatele CONFERINTEI CFM 2014


PROGRAMUL CONFERINTEI

INSTITUŢII ORGANIZATOARE

INSTITUŢII SUPORT

Conferinţa Fizicienilor din Moldova CFM-2014 cu participare internaţională reprezintă continuarea seriei de Conferinţe din 2005 – 2012.

În 2014, Conferinţa îşi va desfăşura lucrările în incinta Bibliotecii Științifice Centrale AȘM şi este încadrată în programul manifestărilor prilejuite de aniversarea a 140-a de la nașterea ilustrului astronom și astrofizician Nicolae DONICI, precum și a manifestărilor științifice dedicate anului internațional al cristalografiei.

Conferinţa este organizată de Societatea Fizicienilor din Moldova, care este membru colectiv al Societăţii Europene de Fizică, Institutele cu profilul Fizica ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Universităţile de Stat din Republica Moldova.

Conferinţa va oferi un prilej pentru prezentarea rezultatelor cercetărilor recente în fizică şi în domeniile adiacente, va pune în discuţie probleme actuale de fizică, va încuraja stabilirea contactelor ştiinţifice dintre membrii Societăţii Fizicienilor din Moldova şi fizicienii din străinătate, va promova relaţiile dintre oamenii de ştiinţă, cultură şi învăţământ şi cei care activează în diferite domenii ale economiei naţionale.

În cadrul Conferinţei vor fi reliefate direcţiile majore de cercetare din universităţi şi instituţiile de cercetare. Se va acorda o atenţie deosebită aspectelor aplicative ale fizicii şi a relaţiilor cu industria, energetica, informatica, protecţia mediului ambiant, medicină şi alte domenii.

În perioada desfăşurării Conferinţei, va fi organizată Adunarea membrilor SFM.

CFM-2014 va cuprinde următoarele domenii:
1. Fizica Sistemelor Nanometrice și Nanotehnologiile
2. Fizica Stării Condensate şi Ingineria Materialelor
3. Fizica Teoretică și Computaţională
4. Tehnologiile Fizice și Ingineria dispozitivelor
5. Fizica Mediului Ambiant, Biofizica și Fizica medicală
6. Fizica si Învăţământul

În cadrul Conferinţei se va desfăşura Simpozionul memorial “ Fizica si Astronomia”, dedicat ilustrului astronom și astrofizician Nicolae DONICI (1874 –1956).

Conferinţa va include prelegeri invitate în sesiuni plenare, la invitaţia Comitetului de program (I), un număr limitat de sesiuni paralele de comunicări orale (O) şi sesiuni poster (P) extinse.

În cadrul Conferinţei se vor desfăşura mese rotunde pe probleme de larg interes (politica ştiinţifică, fizica în sistemul de învăţământ, fizica şi problemele societăţii, fizica şi economia bazată pe cunoaştere, etc.).

Contribuţii şi sugestii la aceste teme sunt aşteptate pe adresa secretariatului şi Comitetului de program.


detalii...>


Termene
30 iulie - 1 septembrie – înregistrarea la conferință
20 august – prezentarea rezumatelor lucrărilor
1 septembrie - confirmarea acceptării lucrărilor
25 septembrie - termen limită pentru rezervarea cazării
Contacte
Tel. (+373/22) 739060, 731055, 739033; Fax 737197, 738166
Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii
e-mail: kantser@nano.asm.md , valeriu.canter@cnaa.md , condrea@nano.asm.md , scisecr@nano.asm.md , carligsergiu@gmail.com

Detalii privind conferința le veți putea găsi pe site-ul Socității Fizicienilor din Moldova http://sfm.asm.md

Update 2012 Copyright Societatea fizicienilor din Moldova