Societatea fizicienilor din Moldova

Societatea fizicienilor din Moldova

home
conferinte


moldovian society of physicits

CONFERINTA FIZICIENILOR DIN MOLDOVA CFM - 2017

19 - 21 OCTOMBRIE 2014

Rezumatele CONFERINTEI CFM 2017

PROGRAMUL CONFERINTEI

Anuntul CONFERINTEI

organizată de Societatea Fizicienilor din Moldovaîn cooperare cu:

INSTITUŢII SUPORT

  • Academia de Ştiinţe a Moldovei
  • Societatea Europeană de Fizică
  • Uniunea Societăţilor Tehnico-Ştiinţifice din Moldova

    CFM-2017 continuă seria de conferinţe organizate de Societatea Fizicienilor din Moldova cu scopul prezentării rezultatelor cercetărilor recente în fizică şi în domeniile adiacente, discuţiei problemelor actuale de fizică, stabilirii contactelor ştiinţifice dintre membrii Societăţii Fizicienilor din Moldova şi fizicienii din străinătate, promovării relaţiilor dintre oamenii de ştiinţă, cultură şi învăţământ şi cei care activează în diferite domenii ale economiei naţionale.
    detalii...>

Update 2017