Welcome to Ghitu Institute of Electronic Engineering and Nanotechnologies

Se anunţă susţinerea tezei de doctor


   Pretendent Arefa Hîrbu

   Conducător ştiinţific dr. hab., prof. univ., acad. Valeriu Canţer

   Consultant ştiinţific dr. hab., prof. univ. Pavel Topala

   Consiliul ştiinţific specializat D 24.133.01-01 „Procese fizice în gaze şi în plasmă”

Tema tezei Procese de excitare şi relaxare a moleculelor în medii gazoase

 Specialitatea 133.01 – Procese fizice în gaze şi în plasmă

Data 12.07.2016

Ora 1500

Locul Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu” al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, MD 2028, Republica Moldova, Chişinău, str. Academiei 3/3

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului (se indică monografiile, articolele ştiinţifice în reviste ştiinţifice de profil):

1. Articole  în  diferite reviste ştiinţifice:

1.1. în reviste din străinătate recunoscute:

 1. Ананьев В.Ю., Лобанов А.Н., Лыткин А.П., Хырбу А.В. Измерение постоянной времени колебательно-поступательной релаксации в сжатом водороде с использованием ВКР. Известия Академии Наук. Серия Физическая, т. 59, № 6, 1995, с. 100-108.
 2. Topala P., Hirbu A., Ojegov A. New directions in the practical application of electro erosion. Nonconventional Technologies Review – no. 1/2011, pp. 49-56. ISSN 1454-3087.
 3. Topala P., Ojegov A., Besliu V., Rusnac V., Guzgan D., Hirbu A., Plesco I. Oxidation of Taylor cone-shaped asperities by application of plasma in normal condition. Romanian Association of Nonconventional Technologies. Nonconventional Technologies Review. Nr. 2, Romania. 2015. pp. 56-61. ISSN 2359 – 8646.

 

1.2. în reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil, cu indicarea categoriei:

 1. Topala P., Hirbu A., Ojegov A. Acţiunea plasmei descărcărilor electrice asupra suprafeţelor metalice. Fizica şi tehnologiile moderne, Vol. 10, nr. 1-2, 2012, pp. 13-21. Categoria C.
 2. Topala P., Kantser V., Hirbu A. Theoretical and experimental study of mechanisms governing the occurrence of electric discharges in gases. Moldavian Journal of the Physical Sciences. Vol. 14, no. 3-4, Chisinau, 2015, pp. 221-230. ISSN 1810-648X. Categoria A.
 1. Hirbu A. Plasma formation in the air medium under ordinary pressure and its interaction with solid metal surfaces. Moldavian Journal of the Physical Sciences. Vol. 14, no. 1-2, Chisinau, 2015, pp. 119-126. ISSN 1810-648X. Categoria A.

 

1.3. în reviste aflate în proces de acreditare:                        

 1.             Hîrbu A. Electrod destinat obţinerii plasmei în impuls cu funcţie dublă. Fizica şi tehnica, 2013, nr. 2,  pag. 24-27. ISSN 1857-0437.

 

2. Articole  în culegeri ştiinţifice:

2.1. culegeri de lucrări ale conferinţelor internaţionale:

 1. Hirbu A., Topala P., Ojegov A. Secondary radiation in color optical filter glasses by the action of plasma. Advanced Materials Research, Vol. 1036, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014, pp. 158-163. ISSN: 1662-8985.
 2. Hîrbu A., Topala P., Băncilă S., Ojegov A., Beşliu V. Căpătarea radiaţiei coerente la interacţiunea plasmei cu substanţă. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Invăţămantul de performanţă la disciplinele din ariile curriculare ştiinţe exacte şi natural, obiective, strategii, perspective. Universitatea de Stat din Tiraspol, Chişinău, 26-28 septembrie 2014, Chişinău 2015, p.160-165.
 3. Hîrbu A., Topala P., Băncilă S., Ojegov A., Beşliu V. Construcţia dispozitivului de căpătare a plasmei fără ionizarea preventivă a mediului activ. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Invăţămantul de performanţă la disciplinele din ariile curriculare ştiinţe exacte şi natural, obiective, strategii, perspective. Universitatea de Stat din Tiraspol, Chişinău, 26-28 septembrie 2014, Chişinău 2015, p. 165-170.

 

3. Materiale/ teze  la forurile ştiinţifice:

3.1. conferinţe internaţionale (peste hotare):

 1. Ananiev V.Yu., Lytkin A.P., Suchkov A.F., Hyrbu A.V. Initiated by Stimulated Raman Scattering Spark Discharge in H2. International Conference on Phenomena in Ionized Gases ICPIG XX, Pisa, Italia, 8-12 July, 1991, p. 31.
 2. Hirbu A., Topala P., Bancila S., Ojegov A., Besliu V. Increasing excitation efficiency at plasma formation by electrical discharges. ModTech 2015. June17-20, 2015. Mamaia, Romania The Third International Conference on Modern Manufacturing Technologies in Industrial Engineering. Book of Abstracts. Romania, 2015. p. 258. ISSN 2286-4369.
 1. Hirbu A., Topala P., Ojegov A. Secondary physical phenomena at the interaction of EDI plasma radiation and filter glass. ModTech International Conference “Modern Technologies in Industrial Engineering”, Book of abstracts, June 27-29, 2013, Sinaia, Romania, p. 358. ISSN 2286-4369.
 2. Hirbu A., Topala P., Ojegov A. Secondary excitement of SiO2 molecules in ultra-violet glass via electrical discharges in impulse. ModTech International Conference “Modern Technologies in Industrial Engineering”, Book of abstracts, June 27-29, 2013, Sinaia, Romania, p. 360. ISSN 2286-4369.
 3. Hirbu A., Topala P., Ojegov A. Auto-ionization laboratory plasma. ModTech International Conference “Modern Technologies in Industrial Engineering”, Book of abstracts, June 27-29, 2013, Sinaia, Romania, p. 359. ISSN 2286-4369.
 4. Hirbu A., Topala P., Ojegov A. Secondary radiation in color optical filter glasses by the action of plasma. 2nd ModTech International Conference “Modern Technologies in Industrial Engineering”, Book of abstracts, July 13-16, 2014, Gliwice, Poland, p. 279. ISSN 2286-4369.

 

3.2. conferinţe internaţionale în republică:

 1. Ojegov A., Hirbu A., Topala P. Dispozitiv de căpătare a plasmei în aer în condiţii normale. “Proprietăţile fizice ale substanţelor în diverse stări”: Tezele comunicărilor la Conf. şt. intern., 9-10 oct. 2009, Bălţi: Presa univ. bălţeană, 2009, p. 28-29. ISBN 978-9975-931-66-3. CZU 54(082) P 94.
 2. Hîrbu A., Băncilă S. Căpătarea radiaţiei luminescente la excitarea moleculei de SiO2 cu raze infraroşii. “Proprietăţile fizice ale substanţelor în diverse stări”: Tezele comunicărilor la Conf. şt. intern., 9-10 oct. 2009, Bălţi: Presa univ. bălţeană, 2009, p. 60-61. ISBN 978-9975-931-66-3. CZU 54(082) P 94.
 3. Hîrbu A., Băncilă S. Particularităţile străpungerii mediilor gazoase sub acţiunea impulsului de tensiune. “Proprietăţile fizice ale substanţelor în diverse stări”: Tezele comunicărilor la Conf. şt. intern., 9-10 oct. 2009, Bălţi: Presa univ. bălţeană, 2009, p. 61-62. ISBN 978-9975-931-66-3. CZU 54(082) P 94.
 4. Topala P., Hirbu A., Ojegov A. Secondary light radiation obtained by the action of plasma. International Scientific Conference Light and Photonics: Science and Technology dedicated to International Year of Light and Light-based Technologies-2015. BOOK OF ABSTRACTS. 22nd May, 2015. Alecu Russo Balti State University, Republic of Moldova Bălţi, 2015. p. 32. ISBN 978-606-93704-1-4.
 5. Hirbu A. Formation of electrical discharge plasma at laboratory condition applying electrodes of special construction. International Scientific Conference Light and Photonics: Science and Technology dedicated to International Year of Light and Light-based Technologies-2015. BOOK OF ABSTRACTS. 22nd May, 2015. Alecu Russo Balti State University, Republic of Moldova Bălţi, 2015. p. 29. ISBN 978-606-93704-1-4.
 1. Hirbu A., Topala P., Ojegov A. Auto-ionization plasma in laboratory condition. Tezele comunicărilor la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „10 Years of Nanotechnology Development in the Republic of Moldova”, Bălţi, 22-23 octombrie, 2012, p. 33. ISBN 978-9975-50-085-9.
 2. Hirbu A., Topala P., Ojegov A. SiO2 molecules excitement by electrical discharge plasma radiation. Tezele comunicărilor la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „10 Years of Nanotechnology Development in the Republic of Moldova”, Bălţi, 22-23 octombrie, 2012, p. 34. ISBN 978-9975-50-085-9.

 

4. Brevete de invenţii, patente, certificate de înregistrare, materiale la saloanele de invenţii

 1. АС СССР SU 1824548 A1. № 4949695/25. Способ определения времени колебательно-поступательной релаксации в газах // В.Ю. Ананьев, А.Н. Лобанов, А.П. Лыткин, А.В. Хырбу. 30.06.93. Бюл. №24.
 2. Патент РФ RU 2012117 C1. № 4950347/25. Пассивный затвор для модуляции добротности резонатора лазера // В.Ю. Ананьев, А.П. Лыткин, А.В. Хырбу. 30.04.94. Бюл. № 8.
 3. Hirbu A., Topala P., Canţer V., Ojegov A. Procedeu şi dispozitiv de obţinere a plasmei prin descărcări electrice în impuls. Cerere de brevet de invenţie. Nr. depozit: a 2013 0050. Data depozit: 2013.07.25.
 4. Hirbu A., Topala P., Canţer V., Ojegov A. Electrod-multicanal destinat obţinerii plasmei prin descărcări electrice în impuls cu auto-ionizare. Cerere de brevet de invenţie. Nr. depozit: a 2013 0052. Data depozit: 2013.07.25.
 5. Hirbu A., Topala P., Canţer V., Ojegov A. Multi-canal electrode for plasma formation by electrical discharges in impulse with auto-ionization. The 18th International Conference „Inventica 2014”, Editura PERFORMANTICA, pp.553-554. ISSN 1844-7880.
 6. Hirbu A., Topala P., Canţer V., Ojegov A. Method and device for plasma formation by electrical discharges in impulse. The 18th International Conference „Inventica 2014”, Editura PERFORMANTICA, pp.554-556. ISSN 1844-7880.
 7. Topala P., Tighineanu I., Stoicev P., Ojegov A., Hîrbu A. Method of formation nano-metric oxide and hydro-oxide strata in amorphous state. The 18th International Conference „Inventica 2014”, Editura PERFORMANTICA, pp.556-557. ISSN 1844-7880.
 8. Hîrbu A., Topala P., Ojegov A., Beşliu V. Aplicarea electrozilor de construcţie specială pentru mărirea eficienţei plasmei. Catalog oficial Expoziţia Internaţională Specializată INFOINVENT 25-28 noiembrie 2015. AGEPI 2015. P. 91.
 9. Hîrbu A. Condiţii de obţinere a plasmei în medii gazoase şi aplicarea ei în nanotehnologii. Catalog oficial Expoziţia Internaţională Specializată INFOINVENT 25-28 noiembrie 2015. AGEPI 2015. P. 91-92.
 10. Topala P., Tighineanu I., Ojegov A., Hirbu A. Method of formation nano-metric oxide and hydro-oxide strata in amorphous state. Materials of the XIX-th Internation Exhibition of Research, Inovation and Tehnological Transfer Inventica 2015. pp. 329-331. ISSN 1844-7880.
 11. Hirbu A., Topala P., Canţer V., Ojegov A. Multi-canal electrode for plasma formation by electrical discharges in impulse with auto-ionization. Materials of the XIX-th Internation Exhibition of Research, Inovation and Tehnological Transfer Inventica 2015. pp. 326-327. ISSN 1844-7880.
 1. Hirbu A., Topala P., Ojegov A. Excitarea moleculelor de SiO2 în sticla întunecată TS-3. Catalogul oficial al Expoziţiei Internaţionale Specializate INFOINVENT 2013, 19-22 noiembrie, 2013, p. 193.
 2. Hirbu A., Topala P., Ojegov A. Excitarea moleculelor de SiO2 în sticle infraroşii. Catalogul oficial al Expoziţiei Internaţionale Specializate INFOINVENT 2013, 19-22 noiembrie, 2013, p. 193.
 3. Hirbu A., Topala P., Ojegov A. Excitarea moleculelor de SiO2 în sticla ultravioletă UFS-2. Catalogul oficial al Expoziţiei Internaţionale Specializate INFOINVENT 2013, 19-22 noiembrie, 2013, p. 194.
 4. Hirbu A., Topala P., Ojegov A. Formarea plasmei de laborator fără ionizarea preventivă a mediului activ. Catalogul oficial al Expoziţiei Internaţionale Specializate INFOINVENT 2013, 19-22 noiembrie, 2013, p. 194.
 5. Hirbu A., Topala P., Ojegov A. SiO2 molecules exitement in ultraviolet glass UFS-2. The 17th international salon of research and technological transfer „INVENTICA 2013”, p. 720-721.
 6. Hirbu A., Topala P., Ojegov A. Laboratory plasma formation without preventive ionisation of the active medium. The 17th international salon of research and technological transfer „INVENTICA 2013”, p. 721-722.
 7. Hirbu A., Topala P., Ojegov A. SiO2 molecules exitement in infrared glasses. The 17th international salon of research and technological transfer „INVENTICA 2013”, p. 722.
 8. Hirbu A., Topala P., Ojegov A. SiO2 molecules exitement in dark glass TS-3. The 17th international salon of research and technological transfer „INVENTICA 2013”, p. 722-723.
 9. Topala P., Tighineanu I., Ojegov A., Hîrbu A. Procedeu de formare a straturilor nanometrice de oxizi şi hidro-oxizi în stare amorfă. Cerere de brevet de invenţie. Nr. depozit: a 2013 0049. Data depozit: 2013.07.25.
 1. Hirbu A., Topala P., Canţer V., Ojegov A. Method and device for plasma formation by electrical discharges in impulse. Materials of the XIX-th Internation Exhibition of Research, Inovation and Tehnological Transfer Inventica 2015. pp. 327-329. ISSN 1844-7880.

 

Rezumatul tezei

1. Problematica abordată

Problema ştiinţifică importantă pusă spre rezolvare constă în fundamentarea ştiinţifică a proceselor fizice de excitare şi relaxare a moleculelor mediilor gazoase în vederea obţinerii plasmei şi interacţiunii ei cu substanţa (sticle optice colorate şi suprafeţe metalice).

       2. Conţinutul de bază al tezei

Lucrarea este compusă din introducere, cinci capitole, concluzii generale, bibliografie din 122 titluri, 123 pagini (pînă la bibliografie), 166 formule, 53 figuri, 4 tabele. Introducerea conţine aspecte ce ţin de actualitatea şi importanţa temei de cercetare, alegerea obiectului cercetării, formularea scopului şi obiectivelor tezei de doctorat. Capitolul I sintetizează stadiul actual al cercetărilor teoretice şi experimentale privind obţinerea şi aplicarea plasmei a descărcărilor electrice în impuls. În capitolul II este prezentată metodica cercetărilor experimentale. Procesele fizice privind obţinerea plasmei în medii gazoase (inclsiv aer) sunt analizate în Capitolul III. Capitolul IV reprezintă rezultatele cercetărilor experimentale privind formarea şi obţinerea plasmei descărcărilor electrice în impuls. În capitolul V a lucrării sînt prezentate rezultatele cercetărilor experimentale privind interacţiunea radiaţiei plasmei cu sticle optice colorate, precum şi interacţiunea termică şi termo-chimică a plasmei cu suprafeţele metalice.

      3. Principalele rezultate obţinute

Schema electrică a generatorilui de impulsuri aplicată în cercetările experimentale privind interacţiunea plasmei cu substanţa nu cere ionizarea preventivă a mediului activ (aer) datorită sporirii capacităţii de excitare prin construcţia specială a electrozilor care permite obţinerea unui get volumetric de plasmă omogenă (într-un volum de ordinul 1÷3 cm3) pentru un impuls cu o durată de 0,25 μs. Electrodul special îndeplineşte funcţie dublă: serveşte iniţial în calitate de tun electronic, iar la atingerea stării de  ionizare maximă a mediului, asigură automat şi neîntrerupt în timp, derularea descărcării electrice a impulsului de bază cu formarea plasmei. S-a stabilit că în rezultatul ineracţiunii radiative a plasmei cu filtrul infraroşu emite o radiaţie secundară în violet, filtrul întunecat emite o radiaţie secundară în verde, iar filtrele ultraviolete – radiaţie vizibilă roşie, aceste fenomene se pot explica prin emiterea radiaţiei secundare din motivul excitării multifotonice a moleculelor de SiO2 şi translarea directă-inversă de pe un nivel energetic pe altul. Fenomenul depistat poate fi aplicat în construcţia aparatelor ce funcţionează în baza radiaţiei monocromatice de lumină.


Views: 2391