Welcome to Ghitu Institute of Electronic Engineering and Nanotechnologies

Colaboratorii IIEN „D.Ghiţu” al AŞM sunt profund îndureraţi de trecerea în nefiinţă a doctorului în ştiinţe fizico-matematice Andrei NICORICI, cercetător ştiinţific coordonator al Laboratorului Structuri cu corp solid.


Colaboratorii Institutului de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D.Ghiţu” al AŞM sunt profund îndureraţi de trecerea în nefiinţă a doctorului în ştiinţe fizico-matematice Andrei NICORICI, cercetător ştiinţific coordonator al Laboratorului Structuri cu corp solid.

Dl Andrei NICORICI a absolvit  Facultatea de fizică şi matematică  a USM în anul 1970.  În anul 1985 suţine teza de doctor în ştiinţe fizico-matematice  în cadrul Universităţii de Stat. Din 1987 a activat în cadrul AŞM.

Domeniul sau de activitate ştiinţifică a fost fizica şi tehnologia materialelor semiconductoare, şi anume, tehnologia obţinerii cristalelor şi a straturilor subţiri a compuşilor A4B6, precum  şi studierea proprietăţilor electrice şi fotoelectrice a acestor materiale. În ultima perioada a fost preocupat de obţinerea straturilor nanostructurate din compuşii A4B6.

Domnul Andrei NICORICI va rămâne în memoria noastră un specialist recunoscut în domeniul materialelor semiconductoare.

Adresăm sincere condoleanţe şi sentimente de profundă compasiune familiei, rudelor şi prietenilor.

Dumnezeu sa-l odihnească în linişte şi pace.

 

Colectivul IIEN „D.Ghiţu” în frunte cu directorul,

Membru cor. Anatolie Sidorenko


Views: 1959