Welcome to Ghitu Institute of Electronic Engineering and Nanotechnologies

AVIZ, Vineri, 11.11.2016, ora 16.00 în incinta IIEN „D.Ghiţu”, va avea loc şedinţa seminarului ştiinţific


A V I Z

Vineri, 11.11.2016, ora 16.00 în incinta Institutului de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D.Ghiţu”, str. Academiei 3/3, biroul 118 va avea loc şedinţa seminarului ştiinţific în cadrul căreia va fi audiată teza de doctor în ştiinţe fizice  a dlui UNTILA Dumitru „Structuri nanolamelate din semiconductori stratificați cu funcționalități optice și fotoelectrice avansate” la specialitatea 133.04 – Fizica stării solide.

Conducător științific: CANȚER Valeriu, acad., prof. univ.

Consultant științific: EVTODIEV Igor, dr. hab., conf. univ.

Sunt invitaţi cercetătorii ştiinţifici ai Institutului.

 

 


Views: 1892