Welcome to Ghitu Institute of Electronic Engineering and Nanotechnologies

Se anunţă susţinerea tezei de doctor


Se anunţă susţinerea tezei de doctor 

            Pretendent: Arefa Hîrbu.

            Conducător / consultant ştiinţific: acad. Valeriu Canţer / prof. univ. Pavel Topală.

            Consiliul ştiinţific specializat: D 24.133.01-01.

            Tema tezei:  Procese de excitare şi relaxare a moleculelor în medii gazoase.

            Specialitatea: 133.01- Procese fizice în gaze şi plasmă.

            Data: 9 decembrie 2016

            Ora: 15.00

            Local: Biroul 118

                        Institutului de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu” al AŞM,

                        str. Academiei 3/3, Chişinău, MD 2028, Republica Moldova.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

1. Ананьев В.Ю., Лобанов А.Н., Лыткин А.П., Хырбу А.В. Измерение постоянной времени колебательно-поступательной релаксации в сжатом водороде с использованием ВКР. Известия Академии Наук. Серия Физическая, т. 59, No 6, 1995, с. 100-108.

2. Topala P., Hirbu A., Ojegov A. New directions in the practical application of  electro erosion. Nonconventional Technologies Review – no. 1/2011, pp. 49-56. ISSN 1454-3087.

3. Topala P., Ojegov A., Besliu V., Rusnac V., Guzgan D., Hirbu A., Plesco I. Oxidation of Taylor cone-shaped asperities by application of plasma in normal condition. Romanian Association of Nonconventional Technologies. Nonconventional Technologies Review. Nr. 2, Romania. 2015. pp. 56-61. ISSN 2359 – 8646.

4. Topala P., Hirbu A., Ojegov A. Acţiunea plasmei descărcărilor electrice asupra suprafeţelor metalice. Fizica şi tehnologiile moderne, Vol. 10, nr. 1-2, 2012, pp. 13-21.

5. Topala P., Kantser V., Hirbu A. Theoretical and experimental study of mechanisms governing the occurrence of electric discharges in gases. Moldavian Journal of the Physical Sciences. Vol. 14, no. 3-4, Chisinau, 2015, pp. 221-230. ISSN 1810-648X.

6. Hirbu A. Plasma formation in the air medium under ordinary pressure and its interaction with solid metal surfaces. Moldavian Journal of the Physical Sciences. Vol. 14, no. 1-2, Chisinau, 2015, pp. 119-126. ISSN 1810-648X. 

Rezumatul tezei

1. Problematica abordată: studiul teoretic şi experimental al proceselor fizice de excitare şi relaxare a mediilor gazoase în descărcarea electrică în vederea obţinerii plasmei; analiza interacţiunii plasmei cu materialul electrozilor şi a acţiunii radiaţiei optice generate asupra sticlelor optice (filtre).

2. Conţinutul de bază al tezei: analiza stării actuale a cercetărilor proceselor fizice de excitare şi relaxare a mediilor gazoase în descărcări electrice; studiul teoretic şi experimental al condiţiilor de obţinere a plasmei în descărcarea electrică în condiţii de laborator; proiectarea şi elaborarea instalaţiei experimentale pentru obţinerea plasmei prin descărcare electrică folosind electrozi de fromă specială; determinarea caracteristicilor descărcării electrice, a plasmei obţinute şi a radiaţiei electromagnetice generate, studiul experimental al acţiunii plasmei descărcării electrice asupra materialului electrozilor; precum ţi radiaţiei optice emise de materialul filtrelor optice sub acţiunea radiaţiei descărcării electrice.

3. Principalele rezultate obţinute:

- elaborarea unor electrozi de construcţie specială utilizaţi în generatorul de impulsuri electrice pentru obţinerea plasmei fără dispozitive auxiliare de ionizare preventivă a mediului gazos;

- determinarea unor parametri ai plasmei produse prin descărcarea electrică folosind electrozii propuşi,

- determinarea acţiunii descărcării electrice asupra materialului electrozilor;

- determinarea şi explicarea fenomenologică şi cantitativă a acţiunii radiaţiei electromagnetice a descărcării electrice studiate asupra materialului sticlelor filtrelor optice.


Views: 2151