Welcome to Ghitu Institute of Electronic Engineering and Nanotechnologies

Jubileu: Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii “D.GHIŢU” al AŞM - 10 ani de activitate


Institutul de Inginerie Electronică şi Tehnologii Industriale al Academiei de Ştiinţe a Moldovei a fost creat în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1326 şi  a trecut procedura acreditării de stat de către Consiliul Naţional de Acreditare şi Atestare prin Hotărîrea nr. 30/AC din 05 decembrie 2006 la profilul:

  • Fizica şi electronica solidului, inclusiv a structurilor nanometrice, tehnologia şi ingineria materialelor şi dispozitivelor electronice.

            Nanotehnologiile sunt unele din cele mai importante direcţii strategice de dezvoltare în lume şi iniţiatorul cercetărilor în acest domeniu în Republica Moldova a fost fondatorul Institutului, academicianul Dumitru GHIŢU. Prin Hotărîrea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM nr. 199 din 24 decembrie 2009 “Cu privire la modificarea Statutului Institutului de Inginerie Electronică şi Tehnologii Industriale al AŞM” s-a  modificat  denumirea  în:  Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii “D.GHIŢU” al AŞM.

            Săptămâna trecută a fost finalizată  procedura reacreditării Institutului pentru  următorii 5 ani cu  acordarea categoriei superioare de calificare  ”Organizaţie cu recunoaştere internaţională” (categoria A) .

           

 

Dumitru Ghiţu (1931-2008), primul director al Institutului, academician, doctor habilitat în ştiinţe fizico – matematice, profesor universitar, laureat al Premiului de Stat, om emerit în ştiinţă al Republicii Moldova, decorat cu „Ordinul Republicii”. 

În anul curent ar fi împlinit 85 de ani din ziua  naşterii.

 

Pe data de 25 noiembrie current în incinta Institutului va avea loc  seminarul jubiliar consacrat aniversării a 10 ani de la fondarea Institutului şi 85 de ani de la naşterea academicianului Dumitru Ghiţu.

Directorul IIEN ”D.GHIȚU” al AŞM,

m.cor. AȘM, prof.univ.  Anatolie SIDORENKO

 

Link:    http://ru.sputnik.md/video/20161117/9948701.html
(Нанотехнологии в Молдове – миф или реальность 12:38 17.11.2016)


Views: 2225