Welcome to Ghitu Institute of Electronic Engineering and Nanotechnologies

Aviz: Miercuri, 15 martie 2017, ora 15:00 în incinta IIEN „D.Ghiţu”, biroul 118 va avea loc şedinţa comună a Laboratorului Nanotehnologii, Laboratorului Electronica Structurilor de Dimensionalitate Redusă, Laboratorului Structuri cu Corp Solid


AVIZ 

Miercuri,  15 martie 2017, ora 15:00 în incinta Institutului de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D.Ghiţu”, biroul 118 va avea loc şedinţa comună a Laboratorului Nanotehnologii, Laboratorului Electronica Structurilor de Dimensionalitate Redusă, Laboratorului Structuri cu Corp Solid, în cadrul căreia va fi audiată  teza de doctor în ştiinţe fizice la specialitatea 134.01 – Fizica şi tehnologia materialelor „Luminescenţa şi efecte laser în filme nanostructurate şi microstructuri ZnO crescute prin depunere chimică din vapori şi electrochimică” prezentată de cercetătorul ştiinţific Alexandru Burlacu.

Conducător ştiinţific – dr. hab. Veaceslav Ursachi

Consultant ştiinţific – dr. hab. Emil Rusu.


Views: 1864