Welcome to Ghitu Institute of Electronic Engineering and Nanotechnologies

CONFERINŢA FIZICIENILOR DIN MOLDOVA (CFM – 2017)


19 - 21OCTOMBRIE 2017

 

organizată de Societatea Fizicienilor din Moldova

în cooperare cu:

  • Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii al AŞM
  • Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
  • Universitatea de Stat din Moldova
  • Universitatea Tehnică a Moldovei
  • Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău)
  • Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

Instituţii - suport:

  • Academia de Ştiinţe a Moldovei
  • Societatea Europeană de Fizică
  • Uniunea Societăţilor Tehnico-Ştiinţifice din Moldova

 

CFM-2017continuă seria de conferinţe organizate de Societatea Fizicienilor din Moldova cu scopul prezentării rezultatelor cercetărilor recente în fizică şi în domeniile adiacente, discuţiei problemelor actuale de fizică, stabilirii contactelor ştiinţifice dintre membrii Societăţii Fizicienilor din Moldova şifizicienii din străinătate,  promovării relaţiilor dintre oamenii de ştiinţă, cultură şi învăţământ şi cei care activează în diferite domenii ale economiei naţionale.

CFM-2017îşi va desfăşura lucrările în incinta Universităţii Tehnice a Moldovei şi este încadrată în programul Conferinţei InternaţionaleICMCS-2017 (http://www.icmcs.utm.md/).

CFM-2017 va cuprinde următoarele domenii:

1. Fizica Sistemelor Nanometriceși Nanotehnologii

2. Fizica Stării Condensate şi Ingineria Materialelor

3. Fizica Teoreticăși Computaţională

4. Tehnologiile Fiziceși Ingineria dispozitivelor

5. Fizica Mediului Ambiant, Biofizicași Fizica medicală

6. Fizica si Învăţământul

Conferinţa va include prelegeri la invitaţia Comitetului de program (I), comunicări orale (O) şi prezentări poster (P).

În cadrulConferinţei se vor desfăşura mese rotunde pe probleme de larg interes (politici în ştiinţă şi inovare, fizica în sistemul de învăţământ, fizica şi problemele societăţii, fizica şi economia bazată pe cunoaştere, etc.).

Contribuţii şi sugestii la aceste teme sunt aşteptate pe adresa secretariatului şi Comitetului de program.

Comitetul Ştiinţific Onorific 

Gh. Duca (Moldova)

L. Culiuc (Moldova)

N. Zamfir (România)

V. Bostan (Moldova)

Gh. Ciocan (Moldova)

A. Casian  (Moldova)

M. Bologa (Moldova)

E. Aruşanov (Moldova)

A. Dicusar (Moldova)

S. Moscalenco (Moldova)

N. Andronati (Moldova)

S. Dimitrache (Moldova)

V. Moscalenco (Moldova)

V. Postolati (Moldova)

D. Ţiuleanu (Moldova)

I. Bostan (Moldova)

A. Simaşchevici (Moldova)

I. Geru (Moldova)

 

Comitetul de organizare

Preşedinte: Ion Tighineanu

Vice-preşedinţi: V. Ursachi, A. Sidorenko, M. Macovei, V. Dorogan, F. Paladi, P. Topală

Secretar ştiinţific: E. Condrea

Membri:I. Balmuş, L. Konopko, I. Nicoară, V. Alcaz, M. Tîrşu, V. Berzan, E. Rusu, V. Şontea, M. Iovu, D. Nedeoglo, D. Nica, I. Evtodiev, L. Ghimpu, S. Railean, V. Nicorici, I. Postolachi, S. Andronic, I. Holban, S. Rusu, Iu. Malcoci

Prezentarea lucrărilor

Autorii sunt invitaţi să trimită rezumatul lucrării (1 pagină completă) în una din limbile de lucru ale Conferinţei (româna, engleza, rusa) la adresa:cfm2017@nano.asm.md

La sfîrşitul paginei se va specifica unul din domeniile indicate mai sus şi opţiunea prezentării (o/p).

În vederea procesării şi editării volumului de rezumate, autorii sunt rugaţi săprezinte textul lucrării în limba română, engleză sau rusă în următoarea redacţie: A4, Times New Roman, 11 pt, un interval, marginile 1,5 cm; titlul - 14 pt, centrat, bold; autorii – 11 pt; instituţia şi adresa, e-mail - 11 pt, italic. Se va folosi intervalul 1,5 între titlu şi autori şi între autori şi afiliere.

Termenul limită de prezentare a lucrărilor – 15 septembrie 2017.

Autorii care doresc publicarea lucrărilor în revisteleMoldavian Journal of Physical SciencesşiFizica şi Tehnologiile Moderne, vor prezenta secretariatului, la începutul Conferinţei, manuscrisele lucrărilor, redactate în conformitate cu regulile indicate de reviste(http://sfm.asm.md/moldphysșihttp://sfm.asm.md/ftm).

Detalii privind conferința le veți putea găsi pe site-ul Societății Fizicienilor din Moldovahttp://sfm.asm.md

 

ANEXĂ

Comitetul de program

Domeniul

Responsabili

Fizica Sistemelor Nanometriceși Nanotehnologiile 

I. Tighineanu, A. Sidorenko, V. Ursachi, E. Rusu, O. Lupan, E. Monaico, L. Ghimpu, A. Nicolaeva, L. Konopko, E. Condrea, T. Munteanu, V. Fomin, D. Nica, A. Belenciuc

Fizica Stării Condensate şi Ingineria Materialelor

L. Culiuc, E. Aruşanov, A. Simaşchevici, D. Nedeoglo, N. Sârbu, P. Bodiul, M. Caraman, D. Grabco,  M. Iovu, V. Kravţov, I. Postolachi, S. Vatavu

Fizica Teoreticăși Computaţională

S. Moscalenco,V. Moscalenco, A. Casian, P. Hadji, N. Enache, I. Geru, M. Vladimir, D. Digor, I. Belousov,C. Gudima, F. Paladi, D. Nica, N. Balmuş, V. Driuma, V. Beşliu

Tehnologiile Fiziceși Ingineria dispozitivelor 

M. Bologa, I. Bostan, V. Postolati, A. Dicusar, S. Dimitrache, D. Ţiuleanu, V. Dorogan, V. Berzan, P. Topală, D. Şerban, S. Andronic, V. Cheibaş, L. Gorceac, S. Zaporojan

Fizica Mediului Ambiant, Biofizicași Fizica medicală 

V. Şontea, V. Alcaz, Iu. Nica, A. Aculinin,  E. Plohotniuc, E. Zasaviţchi, S. Railean, I. Evtodiev, E. Potapov, P. Lozovan

Fizica si Învăţământul

V. Nicorici,Ș. Tiron, I. Evtodiev, V. Abramciuc, V. Bocancea, I. Holban, Iu. Malcoci, S. Cârlig, A. Marinciuc, S. Rusu, I. Andronic

 

 


Views: 2017