Fizica si Tehnologiile Moderne

cuprins informatii echipa sponsori home

NORME DE REDACTARE

a lucrarilor trimise spre publicare in revista “Fizica si Tehnologiile Moderne”
Structura lucrarii. Lucrarea va fi structurata astfel:

1) Titlul lucrarii (in romana si engleza);
2) Prenumele si numele autorului (autorilor), precedate, dupa caz, de titluri stiintifice/didactice; 3) Afilierea autorului (denumirea  institutiei, tara, e-mail);
4) Rezumatul (cel mult 150 de cuvinte), in romana si engleza;
5) Cuvintele-cheie (maximum 5 cuvinte), in romana si engleza;
6) Textul lucrarii (structurat, dupa caz, pe capitole, paragrafe cuprinzand actualitatea subiectului abordat, metodele de cercetare, instrumentele si materialele utilizate, rezultatele obtinute, concluzii);
7) Lista referintelor bibliografice.

Norme de tehnoredactare
Aspectul paginii standard. Pagina de format A4 va fi astfel setata in calculator incat, la iesirea din imprimanta marginile din toate partile sa fie de 2,15cm. , marginea din dreapta sa fie de 1,5 cm, iar cea din stanga de 2 cm. Distanta dintre randuri va fi de 1,15. Randurile vor fi aliniate si la stanga si la dreapta („justify“). Materialele se vor prezenta atat in varianta electronica cat si pe suport hartie.
Litera utilizata
 Pentru textul lucrarii va fi folosita, de preferinta, litera (fontul) Times New Roman si corpul 12. In textul propriu-zis, se va folosi litera regular (=normala, dreapta). Litera italic va fi folosita pentru titlurile lucrarilor citate sau numele publicatiilor, precum si pentru evidentierea citatelor in ghilimele. Litera bold va fi folosita pentru cuvintele importante, pe care autorul lucrarii doreste sa le evidentieze. Nu se admit lucrari in limba romana fara diacritice.
Titlurile
Titlul lucrarii va fi centrat si va avea dimensiunea de corp 14 bold majuscule. La un interval de un rand, aliniat la dreapta, se va scrie prenumele si numele autorului (autorilor). In urmatorul rand se va indica afilierea autorului (denumirea institutiei, tara, e-mail). Rezumatul si cuvintele cheie se vor scrie la intervale de un rand folosind litera italic si corpul 11 12. In urmatorul rand redactia va indica data primirii articolului la redactie. Titlurile de capitole vor fi aliniate la stanga centrate, vor avea dimensiunea de corp 13 14 bold de rand si vor fi plasate la un rand distanta de textul de sub ele. Titlurile de paragrafe vor fi plasate la nivelul alineatului („tab“), vor avea dimensiunea de corp 12 bold litere de rand, fara nici un rand alb fata de textul de sub ele. Daca un titlu ocupa mai mult decat un singur rand, el va fi fragmentat in sintagme coerente, logice.
Textul lucrarii
Pentru textul lucrarii, inclusiv referintele bibliografice, va fi folosita litera (fontul) Times New Roman si corpul 12. In textul propriu-zis, se va folosi litera regular (=normala, dreapta). Litera italic va fi folosita pentru titlurile lucrarilor citate sau numele publicatiilor, precum si pentru evidentierea citatelor in ghilimele. Litera bold va fi folosita pentru cuvintele importante, pe care autorul lucrarii doreste sa le evidentieze. Se recomanda a folosi drept model fisierul de aici 
Figuri si formule
 Figurile, diagramele si tabelele vor fi inserate cat mai aproape de prima referinta pe toata latimea foii, centrat. Referintele pentru bibliografie se vor face intre paranteze drepte, regular, iar pentru figuri tabele si relatii matematice intre paranteze rotunde. Numarul de ordine si legenda figurilor (daca este cazul) vor fi scrise sub figura, centrat, iar pentru tabele deasupra lor, aliniat dreapta. Legenda la figuri se va insera prin optiunea Text Box si se va grupa cu figura. Textul legendei se va scrie cu acelasi font ca si textul de baza. Formulele matematice si simbolurile chimice se vor scrie citet. Relatiile matematice vor fi centrate, cu fontul din textul de baza, cu variabilele italice, numerotate si mentionate in text. Numarul de ordine se va trece in paranteze rotunde si va fi aliniat dreapta.
Referinte
La sfarsitul lucrarii se va prezenta lista bibliografica cu referintele date in ordinea in care au fost citate in text. Orice lucrare va fi mentionata conform datelor aflate pe pagina de titlu din interiorul ei, nu dupa cotor sau dupa coperta. Numele autorilor se trece in ordinea: nume de familie, prenume (sau initiale, dupa cum e pe pagina de titlu); intre numele de familie si prenume (unul sau mai multe) se pune virgula; dupa numele intreg se pun doua puncte. Modele: 1) Caraion, Ion:  2) Rotaru, A.-M.. Titlul lucrarii va fi scris cu litera regular litere cursive (italice), fara ghilimele. Dupa titlu se pune virgula si urmeaza: editura (prescurtata Ed.), locul aparitiei, anul. Model: 1) Amariei, Vasile . Manual de fizica:  Manual de fizica, Ed. Lumina, Chisinau, 2002, 200p. Lista bibliografica va fi numerotata in continuare, de la inceput la sfarsit; fontul va fi cel utilizat in restul lucrarii.
In cazul in care lucrarile au ca autor o institutie (sau mai multe), institutia sub egida careia apare lucrarea va fi plasata ca „autor“, dar intre paranteze drepte. In cazul unei lucrari colective, va fi mentionat coordonatorul. Lista se incheie cu colectiile de publicatii consultate, inclusiv web, la care ca „autor“ vor fi puse asteriscuri.
 

POLITICA DE EDITARE A REVISTEI
„Fizica si tehnologiile moderne” este o revista trimestriala stiintifico-didactica si de popularizare a stiintei. Cuprinde materiale de larg interes din domeniul fizicii si stiintelor conexe acesteia.
Revista este reacreditata in calitate de revista stiintifica de profil de catre Consiliul Suprem pentru Stiinta si Dezvoltare Tehnologica  al ASM si Consiliul National pentru Acreditare si Atestare (Hotararea nr. 151 din 26 mai 2016, la categoria C, profilul stiinte fizico-matematice si tehnice (e-mail: hotarare)
Revista nu aplica APC si nu percepe taxe pentru depunere, procesare si publicare a lucrarilor.
Redactia nu plateste onorarii si nu restituie manuscrisele.
Lucrarile redactate fara respectarea normelor de redactare normelor ortografice si a cerintelor expuse mai sus vor fi respinse.
Articolele publicate in revista reflecta opinia autorului, care nu coincide neaparat cu cea a redactiei. Autorul este responsabil pentru corectitudinea celor scrise.
Revista urmeaza politica de identificare a plagiatului. Lucrarea in care se incalca codul deontologic nu va fi publicata, iar autorul (autorii) va (vor) suporta consecintele.
Revista ofera Acces Deschis (Open Acces) online la textul integral al articolelor. Articolele publicate in revista sunt stocate in Biblioteca electronica stiintifica a Institutului de Dezvoltare a Societatii Informationale: Instrumentul Bibliometric National (IBN) si pot fi consultate accesand link-ul: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_numar_revista/26/2138 .
Revista permite reutilizarea si recombinarea continutului sau in conformitate cu licenta Creative Commons  CC-BY.
Revista permite autorului/autorilor sa detina drepturile de autor, fara restrictii.
Decizia privind publicarea lucrarilor primite la redactie se ia in baza avizelor a doi referenti cu titlu stiintific/didactic.
 
Adresa de contact a redactiei:
str. Academiei 3/3, MD-2028 Chisinau, Republica Moldova
Tel. + (37322) 739060; 022-294860; 069365511; 068276476.
e-mail: ion.holban@yahoo.com, stefan.tiron@yahoo.com;
web: http://sfm.asm.md/ftm
https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_numar_revista/26/2138 .

Update 2017