Fizica si Tehnologiile Moderne

cuprins informatii echipa sponsori home

Volumul 9, nr. 3-4, 2011

Foaie de titlu, cuprins
IN MEMORIAM
 • Mihai MARINCIUC
 • Mihai MARINCIUC – regele fizicii şcolare din Republica Moldova
  Ion HOLBAN
 • Amintiri despre Mihai Marinciuc
  Ion NACU
FIZICĂ TEORETICĂ ŞI MATEMATICĂ
 • Principiul de corespondenţă şi regula de cuantificare a lui Niels Bohr
  Florea ULIU, Mihai MARINCIUC
 • Efectele termoelectrice – fenomene fizice şi aplicații practice
  Anatolie CASIAN
 • Simetrizarea ecuaţiilor teoriei câmpului electromagnetic.Propagarea undelor electromagnetice în mediile anizotrope
  Mihai VLADIMIR
PROBLEME, CONCURSURI, OLIMPIADE
 • Fizica la absolvirea instituţiilor de învăţămînt preuniversitar. I. România
  Mihai MARINCIUC, Constantin PÎRŢAC și Spiridon RUSU
 • Concursul de fizică “Mihai MARINCIUC”, ediţia I
  Miron POTLOG
 • Subiectele propuse la Concursul de fizică “Mihai MARINCIUC
 • Olimpiada Internaţională de Astronomie şi Astrofizică, Polonia, 25 august - 3 septembrie 2011
  Petru CRĂCIUN
ACTUALITĂŢI
 • Premiul Nobel pentru Fizică 2011
TEHNOLOGIILE MODERNE
 • O carte monografie despre nanoelectronică
  Valeriu CANŢER
ASTRONOMIE
 • O nouă metodă pentru punerea în evidenţă a undelor gravitaţionale
  Ioan ADAM
TEHNOLOGII MODERNE ÎN LABORATORUL DE FIZICĂ
 • Trusa de mecanică asistată de calculator. Verificarea experimentală a principiului fundamental al dinamicii în mişcarea de translaţie a unui mobil pe un plan orizontal
  Alexandru RUSU, Constantin PÎRŢAC
 • Studiul legii dezintegrării radioactive. Lucrare de laborator, clasa a XII-a
  Sergiu CÂRLIG, Cornelia CÎRLIG şi Ion CÎRLIG
 • Construirea unui radioreceptor. Lucrare de laborator, clasa a XII-a
  Sergiu CÂRLIG, Cornelia CÎRLIG
Update 2012 Copyright Societatea Fizicienilor din Moldova