Добро пожаловать в Институт Электронной Инженерии и Нанотехнологий имени «Д. Гицу»

Завершенные проекты

PROIECTE INSTITUTIONALE

 

în cadrul direcţiilor strategice
05 „Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi”,
03 „Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii”

Nr. d/o Codul şi denumirea proiectului fundamental/aplicativ Conducatorul proiectului,termenul executării
1 06.408.019F Structurarea materialelor la scară micronanometrică şi studiul proceselor electronice, spintronice, şi termoelectrice pentru reconfigurarea proprietăţilor fizice Acad. Valeriu Canţer 
2006 – 2010
2 06.408.020F Fenomene de transport electronic în fire nanodimensionale confecţionate prin tehnologii sofisticate sub impactul unor factori externi extremali (temperatură, câmp magnetic, extensiune) Dr. hab. Albina Nikolaeva 
2006 – 2010
3 06.408.021F Fenomene de transport şi efecte de polarizare după spin în structuri supraconductor-feromagnet şi bicristale în scopul identificării de principii noi pentru spintronică Dr. hab. Anatolie Sidorenko 
2006 – 2010
4 06.408.025A Elaborarea şi caracterizarea structurilor compozit şi coaxiale cu micronanofir pentru microdispozitive electronice Dr. Dragoş Meglei 
2006 – 2010
5 06.408.026A Detectori matriciali de radiaţie de infraroşu prin structurare indusă de fotoconducţia persistentă şi nanostructuri pe bază de ZnO pentru detectori de UV. Nanostructuri şi nanotemplate semiconductoare pentru nanoelectronică şi fotonică Dr. Andrei Nicorici 
2006 – 2010
6 06.408.027A Dispozitive şi metode noi de iradiere a materiei vii cu unde milimetrice şi studiul efectelor biofizice induse Dr. Serghei Railean 
2006 – 2010
7 06.408.028A Senzori şi dispozitive de măsurare a presiunilor înalte şi a vidului Dr. Leonid Konopko
2006 – 2010
8 06.408.034A Servicii metrologice în cercetările ştiinţifice Dr. Alexandru Savin 2006 – 2010
9 06.420.007A Elaborarea aparatelor şi utilajului aferent procedurilor de hipertermie locală Dr. Iurie Nica
2006 – 2010
10 11.817.05.06F Инжинерия материалов на нанометрическом масштабе и развитие новых методов реконфигурации эдектронных, термоэлектрических и спинтроных свойств и процессов Акад. Канцер Валерий 
2011-2014
11 11.817.05.07A Проектирование и разработка медицинских приборов Др. Ника Юрий
2011-2014
12 11.817.05.08A Функциональные инженерные элементы и микропреобразователи для систем и изделий интеллектуальной электроники для промышленности, сельского хозяйства, экологии Др. хаб. Сидоренко Анатолий 
2011-2014
13 11.817.05.09A Мультифункциональные композитные материалы из полуметаллов и полупроводников на основе нанотемплатов и нанокапиляров для термоэлектрических и фотовольтаических устройств, спинтроники и фотоники Др. хаб. Николаева Альбина 
2011-2014


PROIECTE DIN CADRUL PROGRAMELOR DE STAT

Programul de stat: Ingineria şi tehnologii electronice în relansarea economiei

Coordonator – dr. hab., prof. univ. Anatolie SIDORENKO


Nr. d/o Codul şi denumirea proiectului Conducatorul proiectului, termenul executării
1 09.808.05.02A Elaborarea şi cercetarea proprietăţilor electrofizice ale nanofirelor semimetalice cristaline pentru confecţionarea traductoarelor de diversă menire (temperatură, deformare, iradieri electromagnetice) Dr. Konopko Leonid, 
2009 – 2010
2 09.808.05.05A Dispozitive şi metodici de fotosanare a cavităţilor infectate din corpul uman Dr. Nica Iurie, 
2009 – 2010
3 09.808.05.06A Proiectarea şi elaborarea complexului UEMA – laser Dr. Railean Serghei, 
2009 – 2010
4 09.808.05.07A Noi metode electromagnito-biologice în tratamentul bolnavilor oncologici Dr. hab. Jovmir Vasile, 
2009 – 2010

Programul de stat: Nanotehnologii şi nanomateriale

Coordonator – Acad. Ion TIGHINEANU


Nr. d/o Codul şi denumirea proiectului Conducatorul proiectului, termenul executării
1 09.836.05.03A Elaborări de structuri 2D şi 3D metal-dielectric şi metal-semiconductor pentru aplicaţii electronice şi fotonice Acad. Ion Tighineanu 
2009 – 2010
2 09.836.05.07F Elaborarea tehnologiilor cost efective de creştere a straturilor nanodimensionate de ZnO pentru aplicaţii în nanoelectronică şi fotonică Dr. hab. Emil Rusu, 2009 – 2010
3 09.836.05.09A Compozite nanostructurate ale halcogenizilor de plumb şi bismut pentru sisteme de conversie a energiei dr. Andrei Nicorici,
2009 – 2010
4 11.836.05.01A Исследование неоднородной сверхпроводимости в слоистых наноструктурах сверхпроводник-ферромагнетик и разработка сверхпроводящего спинового вентиля на их основе Др. хаб. Сидоренко Анатолий 
2011 – 2012
5 11.836.05.03.A Elaborarea şi studiul pachetelor asamblate din microfire amorfe şi nanocristaline pentru etichete magnetice de protecţie a purtătorilor de informaţie din hârtie şi plastic Член корр. Тигиняну Ион 
2011 – 2012
6 11.836.05.05A Разработка технологии изготовления топологических изоляторов для возможного использования их в спинтронике и квантовых компьютерах Др. Конопко Леонид
2011 – 2012

Programul de stat: Valorificarea resurselor regenerabile de energie în condiţiile Republicii Moldova şi elaborarea satelitului moldovenesc

Coordonator – acad. Ion BOSTAN


Nr. d/o Codul şi denumirea proiectului Conducatorul proiectului, termenul executării
1 09.838.06.12A Elaborarea materialelor, structurilor şi dispozitivelor electronice pentru exploatare în condiţii cosmice acad. Valeriu Canţer 
2009 – 2010
2 11.838.06.07A Разработка системы микроспутника для сканирования поверхности земли Акад. Канцер Валерий 
2011 – 2012


PROIECTE INTERNAŢIONALE

Nr. d/o Codul şi denumirea proiectului Conducatorul proiectului, termenul executării
1 STCU 10.820.05.04.STCU.F/5064 Elaborarea nanostructurilor filiforme multicomponente pentru aplicaţii termoelectrice Dr. Leporda Nicolae 
2010
2 STCU #5050 Квантовые интерференционные эффекты и термоэлектричество в нанонитях на основе полуметаллов Др. хаб. Николаева Альбина 
2010 – 2011
3 DFG-foundation (Germany). Oscillatory and re-entrant phenomena in superconductor-ferromagnet- nanostructured bilayers and applications to spin-valves. Dr. hab. Sidorenko Anatolie
2010 – 2011
4 10.820.05.08.UF Разработка технологии изготовления нитевидных микро и нано кристаллов на основе полупроводников и полуметаллов и изучение их магнито-транспортных свойств при упругих деформациях для создания на их основе чувствительных тензо и термо сенсоров Др. хаб. Николаева Альбина 
2010 – 2011
5 10.820.05.09.UF Технология и физико-химические свойства тонких пленок и нитей на основе теллурида свинца для термоэлектрических преобразователей энергии Др. Меглей Драгош 
2010 – 2011
6 10.820.05.11 BF Нанопористые материалы и структуры с переменным градиентом пористости для оптических и оптоэлектронных применений Др. Гимпу Лидия
2010 – 2011
7 SCOPES IZ73Z0_127968 Functional nanowires Др. хаб. Николаева Альбина 
2010 – 2012
8 10.820.05.20 RoF Технология получения ZnO гидротермальным методом и наноструктур на основе оксид цинка для разработки оптоэлектронных приборов Др. хаб. Русу Емил 
2010 - 2012
9 STCU #5390 Осаждение сложных оксидов с повышенной функциональностью из аэрозолей металлоорганических соединений: конструирование состава на атомном уровне Акад. Канцер Валерий
2011 - 2012
10 FP7 MOLD-ERA Preparation for Moldova's integration into the European Research Area and into the Community R&D Framework Programs on the basis of scientific excellence Член. корр. Тигиняну Ион, 
2010 - 2013
11 STCU #5373 Quantum electron transport in nanostructures for practical applications Konopko Leonid, dr.
2012 - 2013
12 13.820.05.12/BF Повышение термоэффективности микро и наноструктурированных полупроводниковых материалов и нанокомпозитов на основе сплавов висмута для миниатюрных термоэлектрических преобразователей энергии Николаева Альбина, др. хаб., доцент 
2014-2015
13 13.820.05.18/RoF Нанокомпозитные материалы на основе взаимопроникающих полупроводниковых и полимерных слоев для производство сенсоров и люминесцентных диод Гимпу Лидия, др., 
2013-2014
14 13.820.15.13/RoA Низко-затратные технологии для производства структур сердечник-оболочка на основе ZnO и TiO2 для оптоэлектронных применений Русу Емиль, др. хаб., доцент, 
2013-2014


ПРОЕКТЫ ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
Nr. d/o Код и название проекта Руководитель проекта,
срок выполнения проекта
1 12.819.15.20A Светоизлучатель на основе органических и неорганических композитов Др. Сырбу Лилиан 
2012 – 2013